xs
xsm
sm
md
lg

กาฬสินธุ์นำร่องติดกำไลข้อเท้านักโทษอาญา ปล่อยตัวชั่วคราวรายแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นำอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM ติดข้อเท้าผู้ต้องหา ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
กาฬสินธุ์ - ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์นำอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM ติดข้อเท้าผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว มุ่งลดความแออัดผู้ต้องขังในเรือนจำ ประเดิมใช้กับผู้ต้องหาคดีอาญาเป็นรายแรก จากที่ได้รับการจัดสรร 200 เครื่อง

วันนี้ (19 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุมศูนย์ประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM นำมาใช้กับผู้ต้องหาคดีอาญา โดยติดตั้งที่บริเวณข้อเท้าผู้ต้องหา ที่ได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว และถือเป็นรายแรกของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรม และอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM ซึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่ากำไลข้อเท้า มาใช้แทนการวางเงินประกันผู้ต้องหาหรือจำเลย ในการขอปล่อยตัวชั่วคราว

เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ และให้โอกาสผู้ต้องหาได้ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวในช่วงที่รอคำตัดสินของผู้พิพากษา โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคมเป็นต้นมา มีศาลนำร่องนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ 23 ศาลทั่วประเทศ ซึ่งศาลจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น โดยได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ EM หรือกำไลข้อเท้า จำนวน 200 เครื่อง
นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

กำไลข้อเท้าดังกล่าว ศาลได้พิจารณานำมาใช้กับผู้ต้องหาคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี โดยก่อนอนุญาตให้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและติดอุปกรณ์ EM จะทำการประเมินความเสี่ยงและความสมัครใจของผู้ต้องหา ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตรวจติดตามได้ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลหรือไม่ หากมีพฤติการณ์หลบหนี ก่อเหตุประทุษร้าย ออกนอกพื้นที่ ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ศาลก็จะพิจารณาออกหมายจับต่อไป

“การนำ EM มาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ลดความเหลื่อมล้ำ และผดุงความยุติธรรมให้แก่ประชาชน กำไลข้อเท้าดังกล่าวได้ติดระบบนำทาง GPS ไว้ มีน้ำหนักเบา โดยจะถูกสวมที่ข้อเท้าผู้ต้องหาตลอดเวลาเพื่อใช้กำหนดพื้นที่การเดินทาง ความเคลื่อนไหวและพื้นที่ต้องห้าม รวมทั้งสอดส่องพฤติกรรมผู้ใช้ หากทำผิดเงื่อนไข เช่นออกนอกพื้นที่ ทำลายกำไลข้อเท้า เครื่องจะแสดงสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำที่ศูนย์ควบคุม หรือ Electronic Monitoring Center ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง” นายสถาบันกล่าว

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM หรือกำไลข้อเท้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมผู้กระทำผิดแทนการจำคุก ประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณ ลักษณะคล้ายนาฬิกาหรือสายรัดข้อเท้า ตัวอุปกรณ์รับสัญญาณ และศูนย์ควบคุมกลางที่ใช้ติดตามตัว เมื่อสวมใส่อุปกรณ์เรียบร้อยสามารถตรวจสอบการเดินทางของผู้สวมใส่ได้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ถือเป็นข้อดี จะทำให้ลดความแออัดในเรือนจำ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลนักโทษที่ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดร้ายแรง นอกจากนี้ยังให้โอกาสกลับไปใช้ชีวิตและทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอีกด้วย โดยศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ติดตั้ง EM ใช้กับผู้ต้องหาคดีอาญาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินความเสี่ยง ปล่อยตัวชั่วคราวนำร่องครั้งแรกวันนี้ 1 ราย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น