xs
sm
md
lg

ม.เอกชนชื่อดังอีสานอ้าแขนรับ “น้องแบม” ชูฮีโร่ต้านคอร์รัปชัน พร้อมให้ทุนเรียน ป.โทฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - มหาวิทยาลัยชื่อดังอีสานอ้าแขนรับ “น้องแบม” ฮีโร่ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นบุคลากรทางการศึกษาทันทีหลังสำเร็จการศึกษา หวังพัฒนารุ่นน้องกล้าแสดงออกเพื่อความถูกต้อง พร้อมอบทุนเรียน ป.โท และรับเป็นอาจารย์ผู้สอนทันที

วันนี้ (8 มี.ค. 61) ที่หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “วันครบรอบ 30ปี NEU” เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขต จ.ขอนแก่น และนักศึกษาจากทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 คน

ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมาคำนึงถึงสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับงานด้านวิชาการที่เป็นเลิศ ในโอกาสคอบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส.

ลูกหลานชาวขอนแก่นที่ได้ทำความดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นการแสดงออกถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใจกล้าออกมาทำความดีเพื่อปกป้องประเทศและปกป้องผู้ยากไร้ และผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล ออกมาเปิดเผยข้อมูลการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอดส์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จนเกิดการตรวจสอบของ คสช.และ ป.ป.ท.จนพบมูลความผิดทั้งที่ จ.ขอนแก่น และหลายจังหวัดทั่วประเทศในขณะนี้

“มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในบ้านเกิดน้องแบม มีปณิธานมุ่งมั่นสนับสนุนคนดี คนเก่ง และคนกล้าอย่างน้องแบม เบื้องต้นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ยินดีสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทตามที่น้องแบมจะเลือกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน หรือในหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากสาขาพัฒนาชุมชน คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วันนี้เราได้เห็นคนที่กล้าแสดงออกแบบนี้ หลายคนไม่กล้าเพราะอาจกลัวเรื่องอื่นๆ ตามมา ม.ภาคฯ ขอยกย่องให้น้องแบมเป็นผู้กล้า เป็นฮีโร่ เชื่อว่าผู้ใหญ่ในประเทศจะสนับสนุนการกระทำของคนดีคนนี้ต่อไป” ดร.เอกอนันต์กล่าว

สถาบันการศึกษาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดี เพราะการเป็นคนดีนั้นต้องมาก่อน ดังนั้นการคิดดี ทำดี พูดดี และกล้าทำสิ่งที่ดี น้องแบมได้แสดงให้เห็นแล้ว และน้องแบมจะเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และอีกหลายสถาบัน ที่จะมีคนกล้าออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องเช่นนี้


อย่างไรก็ตาม ขณะนี้น้องแบมยังศึกษาต่อระดับชั้นปีที่ 4 และเหลือเพียงการทำวิจัยก็จะสำเร็จการศึกษา หากน้องแบมติดปัญหาด้านการเรียน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมที่จะรับการโอนย้ายทันที และหากสำเร็จการศึกษาแล้วและต้องการความมั่นคงในการทำงาน มหาวิทยาลัยพร้อมจะรับเข้าทำงานในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา โดยจะจัดสรรตำแหน่งและหน้าที่ในงานด้านนิสิต และงานชุมชนให้กับน้องแบม และระหว่างทำงานที่มหาวิทยาลัยก็สามารถศึกษาระดับปริญญาโทควบคู่ไปด้วย หากสำเร็จระดับปริญญาโทน้องแบมต้องการเป็นครูผู้สอน มหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุนงานด้านวิชาการ จนน้องแบมได้เป็นครูผู้สอนที่ตรงกับเกณฑ์และมาตรฐานของ สกอ.ที่กำหนดไว้อีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...