xs
xsm
sm
md
lg

รู้จักป่าสิริเจริญวรรษ ป่าแห่งรักที่พ่อปลูกเพื่อแม่ ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - ทัชมาฮาลยังไม่ปาน! “ไม่มีความรักของชายหญิงคู่ใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว” จากคำพูดชายผู้ดูแลป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ป่าแห่งรัก” ของพ่อหลวง ร.๙ ที่ทรงมอบให้องค์แม่ฟ้าหลวงของชาวไทย สู่ป่าต้นน้ำที่คอยเลี้ยงดูชาวบ้านจังหวัดชลบุรีใน 2 อำเภอ

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” หนึ่งในพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่พสกนิกรประชาชนชาวไทยต่างเคยได้ยิน และได้ฟัง มาวันนี้ MGR Online จะพาท่านไปทำความรู้จักกับป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ที่ใครๆ รู้จักกันในชื่อ “ป่าแห่งรัก” มาให้ทุกท่านได้รู้จักกัน เพื่อนำเสนอเรื่องราวแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่จนยากที่จะหาที่เปรียบมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันมากยิ่งขึ้น

เปิดประตูทางเข้าป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชื่อนี้หลายคนอาจยังไม่คุ้นว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ที่ใด มีเรื่องราวที่งดงาม และมีคุณค่ามากมายขนาดไหน วันนี้ นายมีชัย ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมาให้ความรู้อีกหนึ่งมุมองหนึ่งให้คนไทยได้รับรู้เรื่องราวของป่าแห่งความรัก ให้คนไทยได้เห็นสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานและได้ทรงพระราชทานเป็นมรดกของชาติให้คนไทยได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ

หัวหน้าสวนป่าสิริเจิญวรรษฯ บอกกับเราว่า ป่าสิริเจริญวรรษ มาจากการผสมของคำว่า “สิริกิติ์ และเจริญวรรษ” ป่าแห่งรักแห่งนี้เริ่มต้นเมื่อ 27 ปีก่อน พื้นที่ผืนป่าเขาชีโอน เขาในจังหวัดชลบุรี ยังเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นเริ่มแห้งแล้ง และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ผืนป่า และทรัพยากรทางธรรมชาติ และด้วยสัตว์ป่า รวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆ ในแหล่งธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้ำที่เลี้ยงดูชุมชนได้เริ่มลดลง พระองค์จึงมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูผืนป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานชื่อโครงการป่าสิริเจริญวรรษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2535 ป่าสิริเจริญวรรษฯ จังหวัดชลบุรีแห่งนี้จึงถือได้ว่า เป็นอนุสรณ์สถานป่าทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยความรักของทั้งสองพระองค์ จนได้ชื่อว่า “ป่าแห่งรัก” ในที่สุด

สำหรับ ป่าสิริเจริญวรรษฯ แห่งนี้ มีพื้นที่รวมกว่า 3,900 ไร่ ในเขตตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และยั่งยืน จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในธรรมชาติอย่างแท้จริง ด้วยผืนป่าที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่ผ่านสายตาการพัฒนาของพ่อหลวงของชาวไทย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผืนป่าแห่งนี้เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ถือเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม และเป็นป่าต้นน้ำที่เลี้ยงดูประชาชนใน 4 ตำบลของอำเภอสัตหีบ และอำเภอบางละมุง ภูมิทัศน์โดยรอบห้อมล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดชลบุรีมากมายที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกัน ทั้งวัดญาณสังวรารามราชวรมหาวิหาร พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค และสวนน้ำรามายณะ เป็นต้น

ปัจจุบัน ทางโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการสานต่อตามแนวทางปณิธานขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัด ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกป่าในใจคน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ที่มีกิจกรรมย่อยเป็นฐาน เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความสามัคคี กิจกรรมจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมยิง EM ball และกิจกรรมปั่นจักรยาน เส้นทางปั่นจักรยานในสวนป่าสิริเจริญวรรษฯ ที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย จนถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 70 เส้นทางตามรอยพระบาทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย โดยแนวคิด และกิจกรรมทั้งหมดทำให้มีน้ำ มีป่า และมีชีวิต เพราะนอกจากสิ่งมีชีวิตภายในโครงการอย่างพืช และสัตว์แล้ว ประชาชน และเกษตรกรอีกหลายชีวิตยังได้รับผลตอบแทนจากโครงการป่าแห่งรักแห่งนี้ด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากการชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรอบๆ โครงการ ที่ได้อาศัยแหล่งน้ำ และความสมบูรณ์ของดิน ในการทำการเกษตรกรรม เมื่อผลผลิตด้านการเกษตรอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของผลตอบแทนที่ดีเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงชีวิตที่มีคุณภาพต่อไปด้วยเช่นกัน

“น้องเคยได้ยินชื่อทัชมาฮาลใช่ไหม หลายคนรู้ว่าทัชมาฮาลคือ อนุสรณ์สถานสิ่งปลูกสร้างแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิของประเทศอินเดีย ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ในอดีตกาล ที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว และศิลาแลงประดับเพชรพลอยจำนวนมาก จนถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ แต่น้องเชื่อไหว่า ป่าสิริเจริญวรรษ แห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน ต่างกันแค่ทัชมาฮาลเป็นงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่สำหรับที่นี่คือ การสร้างป่า สร้างสิ่งมีชีวิต พี่มองว่าป่าแห่งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทัชมาฮาลนะ เพราะพี่เชื่อว่าไม่มีความรักของชายหญิงคู่ใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว” หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวด้วยความตื้นตันในฐานะคนดูแลป่าของพ่อ


อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจไปเยี่ยมชมป่าแห่งรัก สามารถเดินทางไปโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิท-พัทยา เลยพัทยาใต้มาทางสัตหีบ พอเข้าเขตนาจอมเทียน ประมาณหลัก กม.ที่ 161 ให้สังเกตซ้ายมือ จะเห็นทางเข้าวัดเขาชีจรรย์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบานเย็น แล้ววิ่งตรงไปประมาณ 8 กม. โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษฯ จะอยู่ทางขวามือ ซึ่งจะเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.ในทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น