xs
xsm
sm
md
lg

มาหมด! ศูนย์หม่อนไหมทั่วประเทศส่งผลิตภัณฑ์ประกวดเส้นไหมประจำปี 60

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อุทัยธานี - กรมหม่อนไหม ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์หม่อนไหมทั่วประเทศ จัดการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ ๙

วันนี้ (8 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 โดยมี นางสุดารัตน์ วัชรคุนปต์เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานี และหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมงาน

ซึ่งกรมหม่อนไหม ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป และเพื่อยกย่องเชิดชูเยาวชน บุคคล ชุมชน และหมู่บ้านที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพื สามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหมการทอผ้าไหมให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างแข็งแรง และยังช่วยกระตุ้นภาคการผลิตให้ก้าวทันความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันอีกด้วย

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเล่าเรื่องราวของความเป็นมา “กว่าจะเป็นไหม” พร้อมด้วยร้านจำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ร้านจำหน่ายผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี ประกวดออกแบบผ้าทออุทัยธานี และการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอมือจังหวัดอุทัยธานี และการประกวดริ้วขบวนชาติพันธุ์ทั้ง 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ลาวครั่ง ลาวเวียง ขมุ กะเหรี่ยง และไทยอีสาน ที่ได้จัดแสดงการแต่งกายประจำท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น การรำพื้นเมือง วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการทอผ้าต่างๆ

กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เช่น สบู่ไหมและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ พร้อมด้วยการแสดงผลงานผ้าทอพื้นเมือง และงานเส้นสายลายผ้าภูมิปัญญาผ้าทอ และการประกวดสาวไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม จากศูนย์หม่อนไหมจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...