xs
xsm
sm
md
lg

กษ.วาง 4 แนวทางกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์-สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้วางหลักเกณฑ์ใหม่ 4 แนวทาง ในการนำมากำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงในทุกด้าน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของสหกรณ์ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กำลังโหลดความคิดเห็น...