xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกอบการ SME แห่รอกู้กองทุนตามแนวประชารัฐ เกือบ 200 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ระยอง - ผู้ประกอบการระยอง เอสเอ็มอี สนใจยื่นขอกู้เงินกองทุน ตามแนวประชารัฐ จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 29 ราย มูลค่ารวมเกือบ 200 ล้านบาท ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นทีระยอง มอบเงินกองทุนฯ จ.ระยอง รายแรก จำนวน 2.7 ล้านบาท

วันนี้ (2 มิ.ย.) นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมามอบเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ จังหวัดระยอง แก่บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด เลขที่ 4/4 ถนนบ้านล่าง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ จำนวน 2.7 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% ต่อปี และได้รับเงินกู้สนับสนุนจากธนาคารเอสเอ็มอี จำนวน 2.8 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% ต่อปี รวมเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท

โดยมี นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง น.ส.ชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และคณะ มี น.ส.พชรภรณ์ (วิทกี้) พิพิธพัฒนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ รับมอบเป็นรายแรกของจังหวัดระยอง

ทั้งนี้ นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เงินกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน ได้เข้าถึงกองทุนสินเชื่อได้มากขึ้น โดยมีดอกเบี้ย 1% ต่อปีในระยะเวลา 3 ปีแรกไม่ต้องคืนเงินต้น จะใช้เงินต้นคืนภายใน 7 ปี ซึ่งจะทำงานร่วมกับธนาคารเอสเอ็มอี เป็นผู้ดูแลการวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับทางจังหวัด จะมีคณะอนุกรรมการฯ คัดเลือกในสาขายุทธศาสตร์ของจังหวัด

บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด เป็นบริษัทฯ รับกำจัดกากตะกอนของเสียและขนส่งและงานทำความสะอาดบ่อตะกอนน้ำเสีย แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่บริษัทฯ ต่างๆ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญหนึ่งของจังหวัดระยอง ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถยื่นคำขอธนาคารเอสเอ็มอี สาขาใกล้บ้าน และที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

นายสมชาย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เงินกองทุนเอสเอ็มอี มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท เงินจำนวน 18,000 ล้านบาท จะลงไปที่เงินกองทุนฯ ส่วนที่เหลือเป็นค่าใช้จ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในวงเงินกู้ไม่เกินจำนวน 10,000,000 ล้านบาท โดยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ผู้ประกอบการรายใดผ่านการตรวจเอกสารหลักฐาน ธนาคารเอสเอ็มอี จะเป็นเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

ด้าน นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดระยอง ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 225,000,000 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคมนี้ มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจยื่นขอกู้เงินกองทุนเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 29 ราย คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 191,347,700 ล้านบาท อนุมัติไปแล้ว 2 ราย คือ บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด จำนวน 2.7 ล้านบาท และบริษัท วงศ์สินรับเบอร์ จำกัด จำนวนเงิน 3,000,000 ล้านบาท รวม 5,700,000 ล้านบาท ยอดเงินคงเหลือ 33,652,300 ล้านบาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...