xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี พร้อมอัดฉีดเงินเข้าจังหวัดละ 100 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
แจงคืบหน้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี 2 หมื่นล้านบาท แบ่งกรอบวงเงินและเป้าหมายเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. อัดฉีด 100 ล้านบาทเท่ากับทุกจังหวัด 2.จัดสรรตามสัดส่วนของ GPP และ 3. เชื่อมโยงกลุ่ม 10 S-Curve นำร่อง 4 จังหวัด ภายใน 20 เม.ย.นี้ และพร้อมเต็มสูบภายในเดือนพฤษภาคม

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ว่าล่าสุดร่วมกับจังหวัดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์และประเภทธุรกิจเป้าหมายของจังหวัดที่จะให้การสนับสนุนสินเชื่อพร้อมประกาศให้เอสเอ็มอีในพื้นที่รับทราบและยื่นคำขอกู้เงินกองทุน เบื้องต้นแบ่งการจัดสรรกองทุนให้กับจังหวัดต่างๆ โดยคำนวณตามหลักการกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงและสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม 10 S-Curve และกลุ่มที่จะยกระดับและพัฒนาไปสู่ 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด โดยจะเริ่มนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา และชลบุรี ภายในวันที่ 20 เมษายนนี้ และคาดว่ากลางเดือนพฤษภาคมจะเริ่มรับคำขอและอนุมัติกองทุนให้ผู้ประกอบการได้นำไปพัฒนากิจการ

ด้านนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า สำหรับกรอบวงเงินและเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอีนั้น เบื้องต้นแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 จัดสรรเท่ากันทุกจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ คือ จังหวัดละ 100 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 คือ การจัดสรรตามสัดส่วนของ GPP ซึ่งจำนวนและวงเงินที่จัดสรรแตกต่างไปตาม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 GPP ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 62 ราย วงเงิน 186 ล้านบาท (54 จังหวัด) กลุ่มที่ 2 GPP ตั้งแต่ 100,001-500,000 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 68 ราย วงเงิน 204 ล้านบาท (19 จังหวัด) กลุ่มที่ 3 GPP ตั้งแต่ 500,001 ล้านบาท ขึ้นไปได้รับจัดสรร 75 ราย วงเงิน 225 ล้านบาท (3 จังหวัด) และกลุ่มที่ 4 กรุงเทพฯ GPP 4,437,405 ล้านบาท ได้รับจัดสรร 85 ราย วงเงิน 255 ล้านบาท

ส่วนที่ 3 คือ เงินสำรองส่วนกลางที่จะทำการจัดสรร เพื่อการร่วมลงทุน และสำหรับกิจการที่มีความสำคัญสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และกลุ่มธุรกิจหลักที่เป็นกลุ่ม 10 S-Curve หรือที่เชื่อมโยงและจะพัฒนาไปสู่กลุ่ม 10 S-Curve หรือธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่บางพื้นที่อาจมีความต้องการเพิ่ม ซึ่งจะจัดสรรให้ในโอกาสต่อไปอีกกว่า 3,000 ล้านบาท

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...