xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง” พระราชทานชีวิตใหม่ชาว อ.เขาวง โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยัง-อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - ชาวภูไทเขาวง อำเภอเขาวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยัง-อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อุโมงค์ผันน้ำลอดใต้ภูเขาแห่งเดียวในประเทศไทย ชุบชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎร ประกาศน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดำเนินชีวิตตลอดไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าติดตามโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายวัชระ กระแสฉัตร์ นายอำเภอเขาวง นำคณะเข้าไปติดตาม ซึ่ง อ.เขาวงเป็นอำเภอที่มีโครงการพระราชดำริฯ ที่สำคัญๆ หลายโครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตใหม่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่ง อ.เขาวงเป็นถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นถึงความลำบากของราษฎรที่ต้องทนทุกข์กับความแห้งแล้ง

จนก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในดินแดนภูไทเขาวง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และอุโมงค์ผันน้ำลอดใต้ภูเขาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ชุบชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎร

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า อ.เขาวงมีสถานที่สำคัญๆ หลายแห่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้มีพระราชดำริให้เริ่มโครงการขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อ่างเก็บน้ำลำพะยัง อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานภายในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และที่โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ ถนนดิสโก้ยังเป็นสถานที่สำคัญที่ราษฎรได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอ

อ่างเก็บน้ำลำพะยังได้เริ่มก่อสร้างในปี 2537 และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์เริ่มก่อสร้างในปี 2546 แล้วเสร็จในปี 2549 โดยอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์มีการเจาะอุโมงค์ผันน้ำลอดใต้เขาภูบักดี แล้วทำท่อ (เหล็ก) ลอดใต้อุโมงค์ ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร ยาว 740 เมตร ส่งน้ำจากอ่างห้วยไผ่ จ.มุกดาหารเข้ามายัง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีการทำถังพักน้ำ ทำระบบท่อชลประทาน ที่ยังประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่มากถึงประมาณ 12,000 ไร่

“ทำให้ผลผลิตทางการปลูกข้าวของชาวนาเพิ่มมากขึ้นถึง 2-3 เท่า นับเป็นความสำเร็จจากอุโมงค์ผันน้ำหนึ่งเดียวในเมืองไทยใต้พระบารมีที่มาจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในด้านบริหารจัดการน้ำ อันสอดรับกับคำว่า ลำพะยังภูมิพัฒน์ ซึ่งหมายถึง อุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพะยัง” ผู้ว่าฯ กล่าว

ด้าน นายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ หมอดินอาสาบ้านโนนสูง หมู่ 7 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง กล่าวว่า ก่อนหน้านั้นชาวบ้านจะทำนาได้ปีละครั้ง เมื่อถึงหน้าแล้งจะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่มีน้ำ ก็ต้องอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น กระทั่งในหลวงได้เสด็จฯ มาทรงพัฒนาและสร้าง เหมือนชีวิตเกิดใหม่ ทุกวันนี้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีน้ำ ดินดี และใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิศักดิ์เล่าว่า ผืนดิน 12 ไร่เศษของตนก่อนหน้านี้ทำนา จะได้ผลผลิตไร่ละ 200 กิโลกรัมเนื่องจากเป็นดินทราย หลังจากทำนาก็รับจ้างทั่วไปได้ แต่หลังจากมีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน และโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการจะทำนาปี ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มเป็นไร่ละกว่า 600 กิโลกรัม และยังมีน้ำเหลือสำหรับปลูกพืชหลังทำนาด้วย ทำให้ตอนนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ตนยังได้สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนบ้านและประชาชนในพื้นที่

“ทันทีที่ทราบข่าวในหลวงท่านสวรรคต รู้สึกเสียใจและโศกเศร้า และทุกคนใน อ.เขาวงก็มีความรู้สึกไม่ต่างกัน ในฐานะราษฎรที่เกิดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ต่อจากนี้จะขอน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงยึดถือปฏิบัติต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน” นายวิศักดิ์กล่าว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...