xs
xsm
sm
md
lg

เปิดฝึกอบรมทบทวนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ เตรียมพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประจวบฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ประจวบคีรีขันธ์ - ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เปิดฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาล การกู้ภัยทางน้ำ และการกู้ภัยภาคป่าภูเขาให้แก่ จนท.ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย

วันนี้ (28 มิ.ย.) ที่หาดแหลมศาลา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยรรยง เลขาวิจิตร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนการปฐมพยาบาล การกู้ภัยทางน้ำ และการกู้ภัยภาคป่าภูเขาให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี นายนิธิ อาจสมรรถ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัด คณะวิทยากรจากศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 2 (ภาคตะวันตก) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมกว่า 70 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถดำเนินการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในการดูแลขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เช่น การดุแลทางเดินหายใจ การห้ามเลือด สารพิษ พิษจากสัตว์ การดามกระดูก การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการลำเลียงขนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธี สามารถนำความรู้ความเข้าใจรวมทั้งทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และมีประสิทธิภาพ

สามารถลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอง ในระดับเบื้องต้นช่วงระยะเวลาที่รอการช่วยเหลือจากหน่วยงานทางการแพทย์ในระดับที่สูงกว่า สามารถคัดแยก เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยวีการใช้เงื่อนเชือก เรียนรู้ และใช้อุปกรณ์ในการกู้ภัยฝึกปฏิบัติการโรยตัวได้อย่างถูกต้องถูกวิธี รวมทั้งสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการกู้ภัยอย่างถูกต้องตามหลักการลดการบาดเจ็บของนักท่องเที่ยวได้

นายยรรยง เลขาวิจิตร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 3 (บ้านโป่ง) กล่าวว่า สภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ที่ราบ ถ้ำ หุบเหว น้ำตก และน้ำทะเล บางส่วนยากแก่การเข้าถึง และปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ แม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติจะอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย แต่ยังมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากสุขภาพของนักท่องเที่ยว หรือการดำเนินกิจการนันทนาการที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ หรือนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนข้อห้ามของอุทยานแห่งชาติ มีการเดินออกนอกเส้นทางที่จัดไว้ มีการหลงป่า และการที่ป้ายต่างๆ อาจไม่ชัดเจน

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาถูกสัตว์ป่า หรือสัตว์ทำร้าย ประสบภัยในเวลากลางคืน หรือภัยพิบัติอื่นๆ เช่น เครื่องบิน หรืออากาศยานต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุต้องร่อนลงฉุกเฉินมายังพื้นล่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ และชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติได้ปฏิบัติภารกิจตามที่หน่วยได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าทำการค้นหา และกู้ภัย ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยเหล่านั้นให้อยู่รอด ปลอดภัย หรือถ้าบาดเจ็บจะต้องน้อยที่สุด

ดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้การสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านกู้ชีพกู้ภัย จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงานในสังกัด และสังคมได้เป็นอย่างดี

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประอุทยานได้รับการฝึกทบทวนทั้งเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการโรยตัวจากภูเขา เพื่อเตรียมพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงเพื่อฝึกความชำนาญในการพัฒนาตนเอง เพื่อเข้ารับการฝึกในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ ด้วย ภายหลังรับการฝึกแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกมีความพร้อม และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพียงแต่จะต้องฝึกฝนให้มีความชำนาญมากขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...