xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง-ราชินี” ทรงพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรจังหวัดชัยนาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ชัยนาท - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรตำบลเขาท่าพระ เมืองชัยนาท หลังจากถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง เนื่องจากบิดาสุขภาพไม่แข็งแรง และมารดาเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิต พร้อมมอบถุงพระราชทาน 600 ถุง ให้แก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ ในพื้นที่อำเภอเนินขาม

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (21 เม.ย.) ที่หอประชุมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดชัยนาท ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นายชวลิต ช้างสาร ราษฎรตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง และสิ่งของพระราชทาน เนื่องจากอาศัยอยู่กับบิดาสุขภาพไม่แข็งแรง และมารดาซึ่งเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิต

โดย นายชวลิต ช้างสาร ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลังจากที่ครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน เนื่องจากนำเงินทุนที่ครอบครัวเตรียมไว้ใช้สำหรับการศึกษาต่อไปใช้รักษาพยาบาลมารดาที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และได้เสียชีวิตแล้ว ประกอบกับบิดามีสุขภาพไม่แข็งแรง เคยประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ทำให้ขาใช้การไม่สะดวก และยังป่วยด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทำให้ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า นายชวลิต มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความกตัญญู ครอบครัวนำเงินเก็บเพื่อการศึกษาไปใช้ในการรักษาพยาบาล เกรงจะไม่ได้ศึกษาต่อ หากได้รับความช่วยเหลือด้านการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงดูครอบครัวในอนาคต จึงเสนอสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นายชวลิต

ในการนี้ องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบถุงพระราชทานบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 600 ถุง ให้แก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ แก่ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ขณะที่หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาล และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น