xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง-ราชินี” พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรใน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
ปัตตานี - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรใน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันนี้ (19 มี.ค.) ที่โรงเรียนโพธิ์คีรีราษฎร์ศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัว น.ส.นัตยา เทพรัตน์ ราษฎร ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ และสิ่งของพระราชทานครอบครัว นายอับดุลเราะห์มาน มูซอดี ราษฎร ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เป็นทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และสิ่งของพระราชทานครอบครัว นางยือแลฆอ ตาหยงมัส ราษฎร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และสิ่งของพระราชทานซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
 

 
ต่อจากนั้น องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบทุนพระราชทาน จำนวน 600 ถุง ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จากนั้น องคมมนตรีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ กับอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ได้จัดนิทรรศการโครงการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

น.ส.นัตยา เทพรัตน์ ราษฎร อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจมากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพในครั้งนี้ ขอปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดีตั้งใจประกอบอาชีพสุจริต ทำความดีแก่สังคม และขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 


 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น