xs
xsm
sm
md
lg

ฟ้าหญิงฯ พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบวาตภัย 6 อำเภอในอุดรธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อุดรธานี - พระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน 800 ถุง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 6 อำเภอ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (7 เม.ย.) ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ประกอบพิธีรับรับมอบถุงพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี ที่ประสบวาตภัยจนบ้านเรือน และทรัพย์สินเสียหายเป็นวงกว้าง

ในการนี้ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ และทรงมอบถุงพระราชทาน จำนวน 800 ถุง โดยมอบหัวหน้าส่วนราชการนำไปมอบให้ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ อ.หนองหาน 100 ถุง อ.เมืองอุดรธานี 54 ถุง อ.กุมภวาปี 223 ถุง อ.หนองวัวซอ 223 ถุง อ.หนองแสง 100 ถุง และ อ.ประจักษ์ศิลปาคม 100 ถุง

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบวาตภัยในเบื้องต้น จนกว่าจะคลี่คลาย และเข้าสู่สภาวะปกติ ให้ราษฎรกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

สำหรับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ประกอบด้วย อำเภอประจักษ์ศิลปาคม มีบ้านพังเสียหาย 150 หลังคาเรือน และวัด 1 แห่ง และที่ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี มีบ้านเรือนราษฎรเสียหาย รวม 179 หลัง วัด 3 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง ที่อำเภอเมือง มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 30 หลัง อำเภอกุมภวาปี มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 29 หลัง เสียหายบางส่วน 326 ครัวเรือน อำเภอหนองหาน มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 202 ครัวเรือน เสาไฟฟ้าล้มกว่า 30 ต้น อำเภอน้ำโสม มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 5 ครัวเรือน

อำเภอหนองวัวซอ มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 246 หลัง อำเภอไชยวาน มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2 หลัง อำเภอหนองแสง มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน 186 ครัวเรือน


กำลังโหลดความคิดเห็น