xs
xsm
sm
md
lg

ก.การท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่ดูสถานที่ตั้ง “ศูนย์แก้ปัญหาหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ประจวบคีรีขันธ์ - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนลงพื้นที่อำเภอหัวหิน ดูพื้นที่จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่อำเภอหัวหิน เบื้องต้น จะใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สี่แยกเทศบาลเมืองหัวหิน โดยที่ศูนย์แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่วันละ 8-16 ชม. พร้อมเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และจีนด้วย

วันนี้ (23 ก.พ.) ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางอุไรรัตน์ เนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ นายประมวลวิทย์ พฤศชนะ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ พ.ต.ต.พันธุ์ล้าน ปฐมพรวิวัฒน์ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 7 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอหัวหินดูสถานที่ซึ่งจะใช้ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

โดยเบื้องต้น ได้ดูความพร้อมบริเวณอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณสี่แยกเทศบาลเมืองหัวหิน และบริเวณสถานีตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน หลังจากนั้น ได้ดูสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาพักผ่อนที่หัวหิน ไม่จะเป็นบริเวณชายหาดหัวหิน และบริเวณจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

ภายหลังดูสภาพพื้นที่ และสถานที่ซึ่งจะใช้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแล้ว ทางผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะได้มีข้อสรุปเห็นตรงกันว่า ควรจะเป็นบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะได้มีการดำเนินการออกแบบศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้มีสถาปัตยกรรมสอดรับต่ออาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

โดยภายในศูนย์แห่งนี้หลังเปิดให้การดำเนินการจะมีบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์แห่งนี้อย่างน้อย 16 ชม./วัน และต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเข้ามาทำหน้าที่ด้วย โดยขณะนี้มีศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการ

และเนื่องจากพื้นที่อำเภอหัวหิน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก และศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่อำเภอหัวหิน ซึ่งจัดตั้งขึ้นนั้นก็ถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในจุดที่นักท่องเที่ยว สามารถเห็นได้ชัดเจน และทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เห็นควรให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หลังกลับไปจะทำรายงานถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ทราบต่อไป เพื่อจัดทำงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน ต่อไป

นางอุไรรัตน์ เนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขึ้นหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ อำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ และแห่งต่อไปคือ ที่อำเภอหัวหิน

โดยทางศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จะต้องทำง่านร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธร ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จัดตั้งขึ้นก็เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ตลอดจนการดูแล และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาในด้วนต่างๆ

เช่น ถูกหลอกลวงในหลายรูปแบบ ตลอดจนการเอารัดเอาเปรียบจากร้านอาหาร การถูกเอารัดเอาเปรียบจากกรณีค่าโดยสารรถแท็กซี่รับจ้าง การซื้อแพกเกจทัวร์ การที่นักท่องเที่ยวได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว

โดยทางศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จะมีการดำเนินการประสานข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรายกงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้ามาช่วยเหลือต่อไป รวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือเจรจา และไกล่เกลี่ยคู่กรณี พร้อมทั้งการประสานหน่วยงานในด้านการดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นต่อนักท่องเที่ยวต่อไป

สิ่งสำคัญในปัจจุบัน ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในประเทศไทย ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ของประเทศไทย

โดยทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เห็นด้วยต่อการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...