xs
xsm
sm
md
lg

การค้าชายแดนไทย-กัมพูชาบ้านแหลมคึกคัก เงินสะพัดกว่า 8 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


จันทบุรี - สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านแหลม ประชุมใหญ่สมาชิกรองรับอาเซียน การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวขยายตัว เงินสะพัดกว่า 8 พันล้านบาท

วันนี้ (22 ม.ค.) ที่ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ตลาดบ้านแหลม ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี สมาชิกสมาคมการค้าชายแดนจันทบุรี โดยมี นายพีรณัทร์ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี ผู้แทนทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูล ความเคลื่อนไหว หลังเปิดประชาคมอาเซียน และมีสมาชิกสมาคมฯ กว่า 4,000 คน ร่วมประชุมรับทราบความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค

ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี เผยว่า ภายหลังเปิดประชาคมอาเซียน ชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีมีความคึกคักเป็นอย่างเห็นได้ชัด มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจมาลงทุนในการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศกัมพูชา และเวียดนามเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนกว่า 8 พันล้านบาท

ที่สำคัญในเรื่องของแรงงานที่สมาคมฯ เน้นความร่วมมือของเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ร่วมกันส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ สร้างความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ได้ มีน้ำใจ มีคุณธรรม พร้อมทั้งร่วมกันต่อต้านและป้องกันการค้ามนุษย์ในรูปแบบโป่งน้ำร้อนโมเดล ที่เห็นผลเป็นที่ประจักษ์เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่วนการค้าขายลำไยนอกฤดูที่มีปัญหาเล็กน้อยเกิดจากความชื่อสัตย์ของผู้ประกอบการ และเกษตรกร ที่ผ่านมา ไม่มีสัญญากลางเป็นมาตรฐานการซื้อ-ขาย จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ แต่ปัญหาที่สมาคมฯ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกร และประชาชนตามแนวชายแดนเร่งด่วน คือ เรื่องแหล่งน้ำที่พื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และสอยดาว ยังขาดแหล่งกักเก็บน้ำไว้รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา จึงเสนอให้มีการสำรวจ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่บริเวณคลองตาพาย คลองพระสะพึง อำเภอสอยดาว คลองโป่ง คลองเครือหวาย อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...