xs
xsm
sm
md
lg

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จัดเลี้ยงวันเด็กนครปฐม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมมอบสิ่งของ และเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน ที่จังหวัดนครปฐม

นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด (ประชานุกูล) ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ สมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ห้างร้าน หน่วยงาน และชุมชน จึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดดอนเสาเกียด จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง สร้างการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิ และหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม อีกทั้งเพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

โดย นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้อ่านสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งได้มอบคำขวัญว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง พร้อมประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดี คือ คิดดี พูดดี มีจิตใจดี มีความขยันหมั่นเพียร และไม่ย่อท้อในการเรียนรู้วิชาการแขนงต่างๆ อันเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตน มีความกตัญญูรู้คุณ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ พร้อมทั้งมีค่านิยม และจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต

จากนั้น รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ได้มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมแจกอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัลต่างๆ ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มบุคคล ชุมชน ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก

อีกทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน การเล่นเกม การร้องเพลง การแสดงเครื่องบินบังคับ ร่มบินบังคับ จากชมรมร้านทวินโปร ฮ็อปบี้ และการแสดงเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ จากแชมป์ประเทศไทย 3 สมัย ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดทั้งภาพ และเสียงผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตก และเว็บไซต์ออนไลน์นิวส์ www.online-news.biz ตลอดการจัดกิจกรรมอีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...