xs
xsm
sm
md
lg

ม่วนซื่น! บุรีรัมย์จัดงาน “วันเด็ก” คึกคัก โชว์ร้องเต้นเพลงไทย-จีน-หมอลำ เด็กยากไร้แห่ร่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

โรงเรียนฮั่วเคี้ยวจ.บุรีรัมย์  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติคึกคัก มีการแสดงของเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นประถม ทั้งร้องเต้นประกอบเพลงไทย จีน และหมอลำ อีสาน วันนี้ ( 8 ม.ค.)
บุรีรัมย์ -ร.ร.ฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์ จัด “วันเด็กแห่งชาติ” คึกคักมีการแสดงของเด็ก นร.ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมทั้งร้องเต้นประกอบเพลงไทย จีน และหมอลำอีสานอย่างน่ารักสนุกสนาน ขณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดงานวันเด็กเน้นเสริมทักษะการแสดงออก เกิดความรักความสามัคคี มีเด็กนักเรียน เด็กด้อยโอกาสยากไร้ แห่ร่วมงาน พร้อมแจกขนมของรางวัลมากมาย

วันนี้ (8 ม.ค.) โรงเรียนฮั่วเคี้ยว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับคณะครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ภายในโรงเรียน โดยภายในงานได้มีการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งการแสดงขับร้องเพลงวันเด็กเป็นภาษาไทย, ภาษาจีน รวมถึงการเต้นประกอบเพลงทั้งเพลงไทย เพลงจีน และเพลงหมอลำ อีสาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารัก สนุกสนาน โดยหนูน้อยบางคนโชว์ลีลาการเต้นแบบสุดเหวี่ยง ขณะบางคนเต็มไปด้วยคราบน้ำตา สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังได้มอบรางวัลเชิดชูแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ที่ไปแข่งขันทักษะประเภทต่างๆ แล้วคว้ารางวัลมาสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนั้น ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียน พร้อมทั้งได้มีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม แจกขนมและของรางวัล เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย

ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงาน ที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำหรับกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อให้เด็กๆ ได้รื่นเริง สนุกสนาน กล้าแสดงออก เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้เพื่อให้เด็กและเยาวนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของตนเอง พร้อมประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นเด็กดี คือคิดดี พูดดี มีจิตใจดี มีความหมั่นเพียร และไม่ย่อท้อในการเรียนรู้ วิชาการแขนงต่างๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาของตนเอง มีความกตัญญูรู้คุณเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ พร้อมทั้งมีค่านิยมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติในอนาคต ภายใต้คำขวัญของนายกรัฐมนตรี ที่ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

โดยบรรยากาศในงานมีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมแสดงออก และมีการแจกของเล่น สมุดดินสอ ขนม และของรางวัลอีกมากมาย เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กๆ สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ได้มีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และผู้ปกครองนำเด็กที่ยากไร้ ด้อยโอกาสในชุมชน เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มาร่วมกิจกรรมวันเด็กมากกว่า 500 คน

นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ได้มีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กตามชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจะเน้นการส่งเสริมพัฒนาทักษะเด็ก และเยาวชน กล้าแสดง เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะให้เติบโตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พร้อมทั้งยังได้ฝากให้เด็ก เยาวชนที่มาร่วมงานได้ประพฤติปฏิบัติตนตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรีด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...