xs
xsm
sm
md
lg

ไซเตสมุกดาหารดึงผู้นำชุมชนริมชายแดนแนวร่วมสกัดลอบค้าสัตว์-พันธุ์พืช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

(แฟ้มภาพ)ปัญหาการลอบค้าสัตว์ป่าตามแนวชายแดนไทย-ลาวยังไม่สามารถแก้ได้
มุกดาหาร - ไซเตสมุกดาหารเดินหน้าสร้างเครือข่ายป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าตามแนวชายไทย-ลาว ดึงติวเข้มกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนใน 3 อำเภอตะเข็บชายแดนเป็นแนวร่วมสกัดกั้นการลอบนำเข้า-ส่งออกทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า

วันนี้ (21 ธ.ค.) นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ได้จัดอบรมสร้างเครือข่ายการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยมีนายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน

นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหารกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองชายแดนติดกับกับแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนกั้นระยะทางกว่า 70 กิโลเมตร ตั้งแต่อำเภอหว้านใหญ่ จนถึงอำเภอดอนตาล เป็นช่องทางและโอกาสให้กลุ่มลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าออกประเทศได้ทั้งสิ้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงให้ด่านสัตว์ป่ามุกดาหารสร้างเครือข่ายเชิงปฏิบัติการป้องกัน และสกัดกั้นการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดนมุกดาหาร

การอบรมสัมมนาครั้งนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามแนวชายแดน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมือง มุกดาหาร และอำเภอดอนตาลเข้าร่วมประมาณ 100 คน ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาไซเตส ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า รวมถึงเพื่อหาแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อหยุดยั้งและสกัดกั้นการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าตามแนวชายแดนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะงาช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง ลิ่ม หรือนิ่ม นกสวยงามชนิตต่างๆ ดังจะเห็นได้จากการจับกุมคดีสัตว์ป่าที่มีปรากฏอยู่เป็นระยะ แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน ทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นอย่างเข้มงวดจริงจัง แต่ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าพืชป่าก็ยังคงมีอยู่ จึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าให้หมดไป


จึงมีความพยายามดึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ชายแดนเข้าเป็นแนวร่วมสกัดกั้นการลอบค้าสัตว์ป่า-พันธุ์พืช

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...