xs
xsm
sm
md
lg

“มะกัน” ชมเชยไทยทำลายงาช้าง 2.1 ตัน ขจัดลอบค้าสัตว์ป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

เวปไซค์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่ คำชมเชยการดำเนินการที่สำคัญเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2015
“มะกัน” เผยแพร่คำชมเชย “ประเทศไทย” ร่วมมือกับองค์การนอกภาครัฐในประเทศ และหน่วยงานคู่ความร่วมมือนานาชาติในการทำลายงาช้างจำนวน 2.1 ตัน ที่ทางการยึดได้ เป็นการขจัดการลักลอบค้าสัตว์ป่าวันนี้ (26 ส.ค.) เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยแพร่คำชมเชยการดำเนินการที่สำคัญเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2015 ของรัฐบาลไทย ที่ร่วมมือกับองค์การนอกภาครัฐในประเทศ และหน่วยงานคู่ความร่วมมือนานาชาติในการทำลายงาช้างจำนวน 2.1 ตัน ที่ทางการยึดได้ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ในการทำลายงาช้างและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ลักลอบค้าผิดกฎหมายเพื่อส่งสารที่ชัดเจนว่า ไม่มีประเทศใดในโลกยอมรับการค้าผิดกฎหมายที่ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น ช้าง

ความต้องการงาช้างและผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายนำไปสู่การสังหารช้าง และสัตว์ป่าที่สำคัญ ๆ เป็นจำนวนมาก การทำลายงาช้างในวันนี้ รวมทั้งความพยายามอย่างต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมการคุ้มครองช้างแอฟริกันภายใต้กฎหมายไทย และการกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยการค้างาช้างให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะยับยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าอันเป็นปัญหาท้าทายระดับโลกที่มีผลกระทบทั้งในด้านการอนุรักษ์ เศรษฐกิจ สุขภาพ และความมั่นคง

เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำโดยรักษาการอัครราชทูต คริสตินา คาวิน ได้ร่วมสังเกตการณ์การทำลายงาช้างครั้งนี้ สหรัฐอเมริกายังคงมุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกับประเทศไทย และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ รวมถึงชุมชนท้องถิ่น องค์กรนอกภาครัฐ ภาคเอกชน และฝ่ายอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพันธกิจโลกในการขจัดการลักลอบค้าสัตว์ป่ากำลังโหลดความคิดเห็น...