xs
xsm
sm
md
lg

CITES มุกดาหารติวเข้ม กม.หน่วยงานข้างเคียงร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า-พืชหายาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มุกดาหาร - ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (CITES) ทำความเข้าใจกับเครือข่ายถึงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดนไทย-ลาว

วันนี้ (14 ส.ค. 58) นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (CITES) ได้เปิดสัมมนาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพืชป่าตามแนวชายแดนไทย-ลาว โดยมี ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร (CITES) กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือรู้จักกันทั่วไปว่า อนุสัญญาไซเตส

มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในโลก เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติในอนาคต ซึ่งเน้นทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทยเป็นสมาชิกอันดับที่ 80 จำนวนกว่า 180 ประเทศในปัจจุบัน

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับผิดชอบเรื่องสัตว์ป่า กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบเรื่องพืช กรมประมง รับผิดชอบเรื่องสัตว์น้ำ

นายสถิตย์ระบุว่า จากสถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงาช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง ลิ่นหรือตัวนิ่ม นกสวยงามต่างๆ แม้ว่าประเทศไทยได้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน ทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังในการปกป้องทรัพยากรให้เป็นไปตามอนุสัญญาไซเตสต่อไปSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...