xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.จัด “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” เอาใจผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - กสทช.เดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” ตามคอนเซ็ปต์ ค่ายไหนดีเราย้ายไป กับเบอร์คู่ใจ ไปค่ายไหนก็เบอร์เดิม

วันนี้ (19 พ.ย.) ที่ปราสาทสัทธรรม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม เดินทางมาแถลงข่าว สำนักงาน กสทช.เดินหน้าคุ้มครองสิทธิผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” ตามคอนเซ็ปต์ ค่ายไหนดีเราย้ายไป กับเบอร์คู่ใจ ไปค่ายไหนก็เบอร์เดิม โดยมีบรรดาสื่อมวลชนเมืองพัทยาเข้าร่วมงานคับคั่ง

โดย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้เร่งประชาสัมพันธ์คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ตระหนักในสิทธิของตนเองเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งระบบเติมเงิน และระบบรายเดือนด้วยบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile Number Portability (MNP) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ย้ายค่ายเบอร์เดิม” เพื่อให้สอดคล้องต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายมีหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้บริการในขั้นตอนที่ถูกต้อง ไม่เอาเปรียบ และหน่วงเหนี่ยวผู้ใช้บริการที่ต้องการย้ายค่ายโดยใช้เบอร์เดิม

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึง 100 ล้านเลขหมาย สำนักงาน กสทช.จึงส่งเสริมให้ผู้ให้บริการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการกำหนดราคาค่าบริการที่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ โดยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการให้สามารถเลือกใช้เครือข่ายที่ดีกว่า และสามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้โดยใช้หมายเลขเดิม

สำหรับขั้นตอนการโอนย้ายเลขหมายไปยังเครือข่ายใหม่ ผู้ขอโอนเลขหมายต้องไปติดต่อที่จุด ให้บริการเครือข่ายใหม่ที่ท่านต้องการโอนย้าย พร้อมนำบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ ส่วนนิติบุคคลใช้สำเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 3 เดือน พร้อมประทับตราทุกหน้า และรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยเครือข่ายใหม่ต้องแจ้งรายละเอียด เงื่อนไขการโอนย้าย ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมให้ผู้ใช้บริการให้ทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ขอโอนย้ายจะต่องกรอกแบบคำขอโอนย้าย พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่กำหนดที่จุดให้บริการของค่ายใหม่ที่จะย้ายไป และชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จากนั้นรับซิมของค่ายใหม่ หรือหากค่ายใหม่เสนอให้ใช้ซิมเดิมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเท่านั้น จากนั้นรอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ ระหว่างนี้ยังคงใช้ซิมของค่ายเดิมได้จนกว่าจะได้รับ SMS ครั้งที่ 2 เป็นข้อความยินดีต้อนรับจากค่ายใหม่ ทั้งนี้ การขอย้ายค่ายจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนีกขัตฤกษ์) นับจากวันที่ยื่นเอกสารขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสาร และจำนวนคำขอใช้บริการ

นายก่อกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือบริการย้ายค่ายเบอร์เดิม จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถย้ายไปเครือข่ายไหนก็ได้ตามความต้องการ เพื่อเลือกใช้บริการเครือข่ายที่ดีกว่า โดยยังคงเบอร์เดิมคู่ใจ และไม่เกิดอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และหากผู้ใช้บริการถูกโอนย้ายไปค่ายใหม่โดยไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอโอนย้าย หรือไม่ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่ กสทช. คอลเซ็นเตอร์ 1200
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...