xs
xsm
sm
md
lg

ภตช.ลงตรวจสอบนมบูดเตรียมชงเรื่องรื้อนมโรงเรียนทั้งระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายมงคลกิตติ์   สุขสินธารานนท์ กรรมการและเลขาธิการ ภตช.
น่าน - คณะภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ (ภตช.) ลงพื้นที่จังหวัดน่านให้กำลังใจครูที่เปิดโปงนมโรงเรียนบูด เตรียมส่งข้อมูลทั้งหมดเสนอนายกฯ แก้ไขปัญหานมโรงเรียนทั้งระบบ

วันนี้ (16 ก.ย.) คณะภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ (ภตช.) นำโดยนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ กรรมการและเลขาธิการ ภตช.ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 อ.เมือง จ.น่าน กรณีนมโรงเรียนบูดที่พบในหลายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ก่อนเดินทางเข้าเก็บข้อมูล ที่โรงเรียนบ้านน้ำลี ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน พร้อมทั้งให้กำลังใจ น.ส.วิไลวรรณ กองนันท์ ครูที่เปิดโปงเรื่องนมโรงเรียนบูด

นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า คณะ ภตช.เดินทางมาติดตามเรื่องโครงการนมโรงเรียนบูดครั้งนี้ เนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยของครูที่นำเรื่องดังกล่าวมาเปิดเผย เนื่องจากเป็นปัญหาในระดับประเทศ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย เพียงการมอบใบประกาศเชิดชูคงไม่พอ ต้องคุ้มครองให้ได้รับความยุติธรรม ให้สมกับที่ครูออกมาเปิดโปงเพื่อปกป้องเด็ก

ในส่วนโครงการนมโรงเรียน ปัจจุบันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทำให้เกิดการผูกขาดกับบริษัท อีกทั้งยังสังเกตพบว่าราคากลางที่จัดซื้อค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาขายปลีกตามท้องตลาด ซึ่งนมโรงเรียนจัดซื้อส่งทั้งประเทศสูงถึงวันละ 6 ล้าน 5 แสนกล่องต่อวัน แต่กลับมีราคาค่อนข้างสูงต่อกล่อง ตรงนี้ต้องตรวจสอบว่าเป็นเพราะอะไร เป็นไปได้ว่าจะมีการทุจริตในโครงการนมโรงเรียน

โดยขณะนี้คณะ ภตช.ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้ว โดยจะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีการแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งหมด ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ ราคา กับการผูกขาดซื้อขาย และให้หน่วยงานอย่างสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการนมโรงเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส เด็กได้ดื่มนมที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น