xs
xsm
sm
md
lg

ของบทำถนน 4 เลนเชื่อมชายแดนกับศรีสะเกษ มุ่งพัฒนาด้านการค้า-ท่องเที่ยวในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ  ลงพื้นที่จ.ศรีสะเกษษ
ศรีสะเกษ-“อาคม” รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เร่งรัดโครงการถนนดีทั่วไทย เน้นคุณภาพถนน และความปลอดภัย ขณะที่ ผวจ.ศรีสะเกษ เสนอของบประมาณทำถนน 4 เลนเข้าสู่ตัวจังหวัด รวมถึงจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชาช่องสะงำ มุ่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเป็นเส้นทางกระจายสินค้าสู่กัมพูชา

วันนี้ (5 ก.ย.) ที่หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและชี้แจงนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาลให้กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาของ จ.ศรีสะเกษ ได้รับทราบ โดยเฉพาะแนวนโยบายกระทรวงคมนาคม มี นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ นายวัฒนา พุฒิชาติ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกส่วนราชการกว่า 1,500 คน ร่วมรับฟังนโยบาย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า การลงพื้นที่ได้ทำความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณในมาตรการนี้ไป 3 เรื่องคือ 1.กองทุนหมู่บ้าน 2.โครงการในระดับตำบลๆ ละ 5 ล้านบาท มีทั้งหมด 7,250 ตำบล และ 3.โครงการขนาดเล็กของส่วนราชการในจังหวัด วงเงินทั้งหมด 136,000 ล้านบาท โดยกองทุนหมู่บ้านต้องเอาไปใช้ประโยชน์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ของชุมชน ส่วนตำบลก็เช่นเดียวกัน วงเงิน 5 ล้าน ต้องดูเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก หรือว่าสิ่งที่ขาดหายไปในตำบล ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก อาชีพ และรายได้

เรื่องที่ประชาชนต้องการมาก คือ ถนนหนทาง เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก นโยบายในช่วงรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญโครงข่ายถนนมาก ทางกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้จับทั้ง 2 กรมมาทำงานร่วมกันภายใต้สโลแกน ถนนดีทั่วไทย ซึ่งถนนดีทั่วไทย ไม่ใช่เฉพาะคุณภาพของถนน แต่ปลอดภัยด้วย

ด้าน นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาศรีสะเกษ ควรจะเน้นด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ซึ่งอำเภอตอนกลางได้เสนอขอเส้นทางคมนาคมให้เป็นถนน 4 เลน เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองศรีสะเกษทุกเส้นทาง ทั้งจากกันทรลักษ์ ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย และช่องผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ก็จะเสนอขอถนน 4 เลน เข้าสู่จุดผ่านแดนถาวรเพื่อเป็นเส้นทางการกระจายสินค้าสู่กัมพูชา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเป้าหมายที่จะให้หมู่บ้านใน จ.ศรีสะเกษ ร้อยละ 50 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และมีหมู่บ้านต้นแบบไม่น้อยกว่า 204 หมู่บ้าน ขณะนี้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างเข้มข้น คาดว่าเป้าหมายคือ วันที่ 2 เม.ย.59 จะมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าร้อยละ 70 ของหมู่บ้านทั้งหมด ซึ่งจะขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามโครงการข้างต้นจากรัฐบาลด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...