xs
xsm
sm
md
lg

แถลงจัดนิทรรศการวิชาการและมหกรรมสุขภาพชุมชนที่จันทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


จันทบุรี - เทศบาลเมืองจันทบุรี แถลงข่าวจัดนิทรรศการทางวิชาการ และงานมหกรรมสุขภาพชุมชน

วันนี้ (3 ส.ค.) นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี แถลงข่าวจัดนิทรรศการทางวิชาการ พร้อมด้วย นายกิจพชรพล เสมอเหมือน นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ณ ศูนย์ประสานการจัดการความรู้ ประชาคมอาเซียน อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี

สืบเนื่องจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองจันทบุรี เมื่อวันที่ 23-25 มิ.ย. ทำให้พบนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสร้างชื่อเสียงให้แก่เทศบาลเมืองจันทบุรี สถานศึกษาในสังกัดเป็นอย่างมาก

ประกอบกับในเดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อคนไทยทุกหมู่เหล่า คือ วันที่ 12 ส.ค. ซึ่งถือเป็นวันแม่แห่งชาติ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงได้จัดโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

อีกทั้งยังเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองจันทบุรี ผลงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ณ บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี

โดยในงานนอกจากจะแสดงผลงานทางวิชาการแล้ว ยังจัดให้มีการแสดงอีกมากมาย เช่น นิทรรศการศูนย์อาเซียน ภาพยนตร์สารคดีสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนในสังกัด โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค. และงานมหกรรมสุขภาพชุมชนระหว่างวันที่ 14-17 ส.ค.

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นการสนับสนุนครู และนักเรียนในการร่วมกิจกรรมทางวิชาการครั้งต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น