xs
xsm
sm
md
lg

ไกด์เชียงใหม่-เชียงรายมาตามนัด รุมต้าน ก.ท่องเที่ยวฯ รับขึ้นทะเบียนไกด์ต่างชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - กลุ่มมัคคุเทศก์ในพื้นที่เชียงใหม่-เชียงราย รวมตัวยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ค้าน ก.ท่องเที่ยวฯ เปิดทางไกด์ต่างชาติขึ้นทะเบียน ชี้สวนทางกฎหมายไม่พอ ยังเสี่ยงทำลายชื่อเสียงประเทศ แถมแย่งงานคนไทยทำ พร้อมแนะ 3 ทางออกแก้ไกด์ขาดแคลน

วันนี้ (23 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มมัคคุเทศก์เชียงใหม่ และเชียงราย ได้เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านการขึ้นทะเบียนไกด์ต่างชาติ ผ่านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ระบุว่า ด้วยประเทศไทยเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรม, วิถีประเพณีที่งดงาม และมีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เป็นประเทศเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่อเที่ยวทั่วโลก สร้างงานและสร้างรายได้แก่ประเทศจำนวนมหาศาลในแต่ละปี

ตามกฎหมายไทยแล้ว มัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่สงวนสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย และได้ผ่านการฝึกอบรม-รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เท่านั้นจึงจะนำเที่ยวได้ แต่ในระยะที่ผ่านมาได้มีข่าวลงหนังสือพิมพ์หลายฉบับว่า การท่องเที่ยวมีนโยบายจะเปิดทางให้ไกด์ต่างชาติที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย ขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้

เป็นแนวทางที่ขัดแย้งกับกฎหมายท่องเที่ยวที่ระบุอย่างชัดเจนว่า มัคคุเทศก์ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น เพราะมัคคุเทศก์จึงถือได้ว่าเป็นตัวแทนประเทศและเป็นทูตวัฒนธรรมในการนำเสนอวัฒนธรรมไทย, วิถีชีวิต และประเพณีไทย

นอกจากนี้ ไกด์ต่างด้าวยังเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจวิถีไทยอย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังเป็นการแย่งงานมัคคุเทศก์สัญชาติไทยทำให้สูญเสียรายได้ที่ควรจะเป็นของคนไทย ทำให้ชาวไทยที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ไม่มีงานทำเป็นจำนวนมาก และยังส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของประเทศหากเกิดความเสียหายใดๆ จากการกระทำของมัคคุเทศก์ต่างด้าวเหล่านั้น ชื่อเสียงของประเทศไทยและมัคคุเทศก์ไทยก็จะด่างพร้อย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากลุ่มมัคคุเทศก์จึงได้เสนอแนะการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มัคคุเทศก์ไทยที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์แล้วได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

2. ยกระดับมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) ซึ่งจะทำให้หมดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานนำเที่ยวข้ามเขตพื้นที่ปัจจุบันหลักสูตรมัคคุเทศก์ และกำหนดระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำของผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) เป็นระดับอนุปริญญา ซึ่งเป็นการจำกัดโอกาสมัคคุเทศก์ไทยที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา

เมื่อเทียบกับการนำคนต่างด้าวที่ไม่มีการศึกษาใดๆ มาขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ไทย ถือได้ว่าคนไทยที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาย่อมเป็นผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย, วัฒนธรรม และวิถีประเพณีไทยมากกว่าคนต่างด้าวเหล่านั้น

ปัจจุบันมีมัคคุเทศก์จำนวนมากที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะพื้นที่ต้องปฏิบัติงานตามแหล่งท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวตามรายการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และมีผู้ประกอบการได้ทำการตลาดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย ทั้งกรมการท่องเที่ยวยังมีนโยบายเพิ่มเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองทั่วประเทศไทย เช่น “ท่องเที่ยวเมืองต้องห้าม… พลาด” ทำให้ในหลายครั้งมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ต้องปฏิบัติงานตามโปรแกรมท่องเที่ยวที่ระบุในรายการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ข้ามเขตใบอนุญาต ถูกจับ, ปรับ และดำเนินคดี

3. ฝึกอบรมคนไทยที่รู้ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งให้เป็นมัคคุเทศก์อย่างเร่งด่วน โดยไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษา ทั้งนี้อาจจัดทำหลักสูตรเฉพาะขึ้นเพื่อใช้ฝึกอบรมผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดไว้ตามเดิม โดยเพิ่มสาระและองค์ความรู้ที่จำเป็นในวิชาชีพมากขึ้น

กลุ่มมัคคุเทศก์ในพื้นที่เชียงใหม่-เชียงรายยังย้ำด้วยว่า ทั้ง 3 แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆ กันได้ จึงขอให้ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดโอกาสการทำงานด้านการท่องเที่ยวให้แก่คนไทยสัญชาติไทยมากขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...