xs
xsm
sm
md
lg

อปท.ลำปางยังครองแชมป์ ถูกร้องเรียนการทุจริตเกือบ 100 เรื่อง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ลำปาง - ป.ป.ช.ลำปางแถลงผลปราบปรามทุจริตรอบปี พบมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเกือบร้อยเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงถึงร้อยละ 80 ระบุในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น หลายองค์กรร่วมจัดเสวนาใหญ่ “ยุติคอร์รัปชัน สู่ลำปางสุจริต” ในวันเสาร์ที่ 15 พ.ย.นี้

นางอรดี ไกรยุทธศักดิ์ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) ลำปาง แถลงที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่า

ในรอบปีที่ผ่านมาจังหวัดลำปางมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตของผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต จากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งสิ้น 94 เรื่อง ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์การจ้างเหมา และการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งที่มีเจตนา ขาดเจตนา และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐานส่งให้ ป.ป.ช.ส่วนกลางแล้ว 25 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 64 เรื่อง

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปางยังได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในจังหวัดลำปาง 1,309 บัญชี ดำเนินการแล้วเสร็จ 532 บัญชี คงเหลือ 777 บัญชี ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยเน้นปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ปรับเปลี่ยนความคิดของทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต ชุมชนปลอดทุจริต การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

นางอรดีกล่าวว่า จากตัวเลขสถิติการร้องเรียนกล่าวหาของทั้งประเทศ มีปริมาณการรับคดีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งแต่ปี 2550-2557 ที่มีเรื่องคงค้างยกยอดมาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดที่ 2 จำนวน 11,578 เรื่อง มีเรื่องกล่าวหาใหม่ 22,950 เรื่อง รวมเรื่องที่รับดำเนินการทั้งสิ้น 34,528 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 25,012 เรื่อง เหลือคดีค้างสะสม 9,516 เรื่อง

“จังหวัดลำปางตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมาแล้ว 2 ปี ในภาพรวมการร้องเรียนกล่าวหาการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง จากสภาพพื้นที่ ที่ตั้ง และสถานการณ์ทางการเมืองไม่รุนแรงเหมือนทางภาคอีสาน หรือภาคกลาง แต่เชื่อว่าแนวโน้มในอนาคตตัวเลขการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัว ตรวจสอบการทำงานทั้งของหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น แต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย “ลำปางสุจริต” ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ ร่วมมือในการปราบปรามการทุจริต และมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต”

ทั้งนี้ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มณฑลทหารบกที่ 32 สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ และหน่วยงานหลายภาคส่วนจะจัดเสวนา “ยุติคอร์รัปชัน สู่ลำปางสุจริต” ขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง (ธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม) ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้เชิญ นายกล้าณรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ผู้พิพากษา นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ แกนนำเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากร โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังฟรี

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...