xs
xsm
sm
md
lg

“ตราด” เปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
ตราด - จังหวัดตราด เปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (4 พ.ย.) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” มีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจำนวนมากเข้ารวมโครงการ

สำหรับโครงการนี้ดำเนินการพร้อมกันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมมีส่วนในการรณรงค์กำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำอื่นๆ ให้เกิดความยั่งยืน และรณรงค์สร้างกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ

นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และถวายความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรชาวไทย โดยการเปิดตัวโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดตราด ได้ทำความสะอาดโดยรอบศาลากลางจังหวัด สนามหน้าศาลากลางจังหวัด และตามอำเภอต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มีหลายหน่วยงาน ร่วมเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข
กำลังโหลดความคิดเห็น