xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมรวมพลังเยาวชนจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นครปฐม - เทศบาลนครนครปฐม รวมพลังเยาวชนจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

วันนี้ (4 พ.ย.) ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมี นายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

นายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการโดยให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการณรงค์การกำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำอื่นๆ และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามโครงการ “เมืองสวย น้ำใส” 1 ใน 8 กิจกรรมหลักของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2557

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เทศบาลนครนครปฐม จึงกำหนดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ภายใต้โครงการ “เมืองสวย น้ำใส” ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และวาระเร่งด่วนของจังหวัดโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความตื่นเต้นในสังคม สร้างวินัย และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะทุกรูปแบบ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบูรณาการโครงการร่วมกัน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เทศบาลนครนครปฐมได้กำหนดให้มีการรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ในการรณรงค์รักษาความสะอาดดังนี้

1.ถนนทหารบก รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร
2.ถนนรถไฟตะวันออก รวมระยะทาง 1.7 กิโลเมตร
3.ถนนรถไฟตะวันตก รวมระยะทาง 2.6 กิโลเมตร
4.ถนน 25 มกรา รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
5.ถนนหลังสถานีรถไฟ (ตลาดกัลยา) รวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 10 กิโลเมตร

“การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากประชาชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกคนที่พร้อมใจอยากเห็นบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย” นายเอกพันธุ์ กล่าว

ด้าน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการร่วมสนองตอบในนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครปฐม จึงขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครปฐม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชน ส่วนราชการและสถานศึกษาที่มีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตนเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งก็พร้อมจะสานจากต่อนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้ชัดเจนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น