xs
xsm
sm
md
lg

มอบเข็มสัญลักษณ์สืบสานปณิธานวิชาชีพพยาบาล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ระยอง - คณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน ทำพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์สืบสานปณิธานวิชาชีพพยาบาล

วันนี้ (6 ก.ย.) นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เป็นประธานเปิดงาน พบนักเรียนทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนรุ่นที่ 1 (ปีการศึกษา 2554-2557) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง โดยมี นายชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง คณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน และผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมในพิธีพร้อมมอบเข็มสัญลักษณ์สืบสานปณิธานวิชาชีพพยาบาล แก่นักเรียนทุนรุ่นที่ 1 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 200 คน

นายมนชัย รักสุจริตผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมฯ ได้มอบเข็มสัญลักษณ์สืบสานปณิธานวิชาชีพพยาบาลแก่นักเรียนทุนพยาบาลรุ่นแรก จำนวน 200 คน ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ต้อนรับเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความมุ่งมั่น ตระหนักถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพบทบาท และการปฏิบัติตน ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ให้ประพฤติตนอยู่ในกรอบอันดีงาม และเป็นบัณฑิตที่กอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญา ยึดมั่นในคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เตรียมพร้อมลงสนามอาชีพพยาบาลในปี 2558 ซึ่งมีการร่วมพันธสัญญาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน

นายมนชัย กล่าวและว่า นักเรียนทุนที่จะจบการศึกษาในปี 2558 นี้ ทางสาธารณสุข จ.ระยอง จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องความเหมาะสมการจัดสรรบุคลากรในการกระจายบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชนตามโรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุด โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านค่าย โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลวังจันทร์ โรงพยาบาลแกลง และโรงพยาบาลเขาชะเมา แต่ทางสาธารณสุข จ.ระยอง มีความต้องการบุคลากรพยาบาลวิชาชีพประมาณ 800 อัตรา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...