xs
xsm
sm
md
lg

เฮ! คสช.เห็นชอบบรรจุ ขรก.สธ.กว่า 1 หมื่นตำแหน่ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

คสช. คืนความสุขให้ลูกจ้าง มีมติบรรจุลูกจ้างชั่วคราว สธ. เป็นข้าราชการปี 2557 รวม 7,547 ตำแหน่ง พ่วงนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษา 1 เม.ย. 2557 อีก 2,947 จัดสรรลงพื้นที่กันดารก่อน สั่ง สธ. ปฏิรูปเขตสุขภาพ การกระจายอำนาจ ค่าตอบแทน ก่อนเสนออัตราบรรจุปี 58
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้ (22 ก.ค.) ที่โรแรมเอเชีย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบอัตรากำลังข้าราชการของ สธ. ในปี 2557 รวมกว่า 1 หมื่นตำแหน่ง แบ่งเป็น 1. บรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ จำนวน 7,547 ตำแหน่ง โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) จำนวน 2,289 อัตรา โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จำนวน 3,126 อัตรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 2,036 อัตรา และอื่นๆ จำนวน 87 อัตรา และ 2. บรรจุนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาเมื่อ 1 เม.ย. 2557 จำนวน 2,947 ตำแหน่ง จัดสรรให้แพทย์ 2,000 ตำแหน่ง ทันตแพทย์ 597 ตำแหน่ง และเภสัชกร 350 ตำแหน่ง ทั้งนี้ เป็นอัตรากำลังว่างจากการเกษียณของ สธ. 1,420 ตำแหน่ง และขออัตรากำลังเพิ่มเติม 1,527 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ 864 ตำแหน่ง ทันตแพทย์ 343 ตำแหน่ง และเภสัชกร 320 ตำแหน่ง

“ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการจะพิจารณาจากพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งขณะนี้แต่ละจังหวัดมีตัวเลขที่จะได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเรียบร้อยแล้ว จากนี้จะเป็นหน้าที่ในระดับจังหวัดที่จะพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ คาดว่าจะดำเนินการบรรจุเสร็จเรียบร้อยภายใน 1 เดือน” ปลัด สธ. กล่าวและว่า สำหรับปีงบประมาณ 2558 คสช. ได้มอบหมายให้ สธ. รับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงบประมาณ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการปฏิรูป สธ. การจัดการบริหารในรูปเขตบริการสุขภาพ และศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจ โรงพยาบาลในกำกับ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำลังคน รวมถึงการปฏิรูปเรื่องค่าตอบแทน และอัตรากำลังตามภาระงาน ซึ่ง สธ. จะต้องดำเนินการปฏิรูปเรื่องเหล่านี้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเสนออัตราบรรจุเป็นข้าราชการในปีงบประมาณ 2558 อีกกว่า 7,000 ตำแหน่ง

อนึ่ง คณะรัฐมนตรี (ครม.) สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติตำแหนงข้าราชการ สธ. ในระยะเวลา 3 ปี ปีละประมาณ 7,500 ตำแหน่ง รวมประมาณ 23,000 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ในส่วนของปี 2556 ได้มีการดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการเรียบร้อยแล้วจำนวน 7,547 แบ่งเป็น รพศ./ รพท. 1,752 อัตรา รพช. 3,954 อัตรา รพ.สต. 1,741 อัตรา และอื่นๆ 100 อัตรา


ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลดความคิดเห็น...