xs
xsm
sm
md
lg

เทศบาลนครระยอง จัดอบรมพัฒนาองค์กรที่เป็นสุข

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลนครระยอง จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรให้เติบโต และเป็นสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 ก.ค.) นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หลักสูตร “การพัฒนาองค์กรให้เติบโตและเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีนายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมรวม 150 คน

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความสุขในการทำงาน เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ในแนวคิดการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน และเสริมสร้างบุคลากรให้เกิดแรงบันดาลใจ นำแนวคิดการสร้างความสุขในองค์กรไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้คนทำงานในองค์กรทำงานอย่างมีความสุข

การอบรมครั้งนี้ มีนายศิริ วีระรัศมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เคที วิชั่น เมนเนจเม้นท์ จำกัด และนายสมพร ศิรินุพงศ์ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล-ธุรการ ศรีราชาเป็นวิทยากร

ด้านนายวรวิทย์ กล่าวว่า เทศบาลนครระยอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่ให้ความสำคัญ และเห็นคุณค่าของการสร้างความสุขในองค์กร จึงมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรค้นหาวิธีการสร้างความสุข และจัดการความสุขในองค์กรของเทศบาลนครระยอง ให้เติบโต และเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...