xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.อ่างทองเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อ่างทอง - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยสูงขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมา

วันนี้ (1 พ.ค.) นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จากวัฏจักรการระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ช่วง 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2552-2556) มีลักษณะการระบาด 2 ปี เว้น 1 ปี และส่วนใหญ่มักเริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคม สูงสุดช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี ในปี 2557 นี้เป็นปีครบรอบของการระบาด จึงคาดว่าจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ที่สำคัญช่วงนี้เป็นฤดูร้อน สภาพอากาศที่อบอุ่นขึ้นมีผลต่อการเพิ่มจำนวนยุงลาย อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็ว หากมีฝนตกในช่วงนี้จะเพิ่มแหล่งวางไข่ยุงทำให้จำนวนยุงลายเพิ่มขึ้นสำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดอ่างทอง ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 23 เมษายน 2557 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 20 ราย อัตราป่วย 7.10 ต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 4 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อยู่ในอันดับที่ 33 ของประเทศ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5.9 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนร้อยละ 50

เนื่องจากในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ มีฝนตกในบางพื้นที่ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากเศษวัสดุขังน้ำ หรือตามกาบใบของต้นไม้ คาดว่าในเดือนพฤษภาคมจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนร่วมมือกันกำจัดไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายในบ้านและรอบๆ บ้านอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยเน้นมาตรการ 5 ป. 1 ข. ปิดฝาภาชนะให้สนิท เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆ 7 วัน
กำลังโหลดความคิดเห็น