xs
xsm
sm
md
lg

“ทม.ท่าช้าง” รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


จันทบุรี - เทศบาลเมืองท่าช้าง จันทบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 พร้อมจัดขบวนเดินรณรงค์ให้ความรู้ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนไปรอบ 9 ชุมชน

วันนี้ (21 ม.ค.) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประธานชุมชนทั้ง 9 ชุมชน นักเรียน และสมาชิก อสม.ร่วมในโครงการ

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในลำดับแรกของตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี ในปี 2556 พื้นที่เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 82 คน คิดเป็นอัตราป่วย 290.80 ต่อแสนประชากร และในปี 2557 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทศบาลเมืองท่าช้าง จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในวันนี้

สำหรับในวันนี้ได้ระดมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษา โดยเน้นกลยุทธ์ 5 ป.1 ข. ปราบลูกน้ำยุงลาย ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติ และขัดถูภาชนะเมื่อเปลี่ยนน้ำ โดยเน้นที่จะกระทำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนซึ่งมักเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคสูง

ดังนั้น เทศบาลเมืองท่าช้าง จึงได้ทำการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทั่วทั้งพื้นที่รับผิดชอบในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวเทศบาลเมืองท่าช้าง และจังหวัดจันทบุรี มีความตระหนัก และตื่นตัวถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้าน และชุมชนของตนเอง

นอกจากนั้น ได้จัดขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองท่าช้าง โรงเรียนบ้านแก้ว ได้สำรวจ และกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านของตนเองในเบื้องต้นและให้ดำเนินงานเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ได้จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้าน โดยทีม อสม.ปราบลูกน้ำยุงลาย ออกปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ต่อไปอีกด้วย
มีการจัดขบวนเดินรณรงค์ ให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนไปรอบ 9  ชุมชน
กำลังโหลดความคิดเห็น