xs
sm
md
lg

โรงงานยาสูบครบรอบ 75 ปี จัดคืนช้างสู่ป่า

เผยแพร่:

ลพบุรี - โรงงานยาสูบทำบุญครั้งใหญ่ ปล่อยช้างคืนสู่ป่า จำนวน 3 เชือก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่โรงงานยาสูบครบรอบ 75 ปี ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี


นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า ในโอกาสที่โรงงานยาสูบจะครบรอบ 75 ปี ในวันที่ 19 เมษายน 2557 คณะทำงานได้มีแนวคิดที่จะทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงงานฯ จึงได้เริ่มคิดหากิจกรรมที่คืนประโยชน์สู่สังคม ว่าควรเป็นไปในลักษณะอย่างไรและในที่สุดจึงมีแนวคิดว่า ‘การให้ชีวิตเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่’


ทั้งนี้ ได้ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นำช้างจำนวน 3 เชือก ใช้งบประมาณกว่า 4,500,000.-บาท เพื่อเข้าร่วม “โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาช้างจำนวน 81 ตัว เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรงปล่อยช้างคืนสู่ป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิฯ จะนำช้างไปปรับสภาพก่อนปล่อยเข้าสู่ป่าจริง เพื่อให้สามารถอยู่กับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ หากินเองได้ และจะทำการศึกษาติดตามดูพฤติกรรมของช้างอยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยดูว่าช้างนั้นสามารถปรับตัวและอยู่ได้กับสิ่งแวดล้อมใหม่นี้ได้หรือไม่

นอกจากนี้ เนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานโรงงานยาสูบ ได้เดินทางมาร่วมพิธีนำช้างปล่อยคืนสู่ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี และยังได้ร่วมกันทำโป่งเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ช้างและสัตว์ป่าอื่นๆ เนื่องในโอกาสโรงงานยาสูบครบรอบวันสถาปนา 75 ปีอีกด้วย

ในอดีตโรงงานยาสูบยังมีประวัติเกี่ยวโยงกับช้างมาก่อน โดยเมื่อปี 2509 โรงบ่มใบยาแม่ผาแหน จังหวัดเชียงใหม่ ของโรงงานยาสูบ ได้ถูกใช้เป็นสถานที่สำคัญอันทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ไทยสำหรับเป็นพลับพลาพิธีที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ ในพิธีถวายช้างพลายเผือกที่มีลักษณะตรงกับคชลักษณ์ คู่พระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินจากครอบครัวนายแก้ว ปัญญาคง ชาวสันกำแพง ซึ่งเป็นช้างสำคัญในตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฏฐคช ชื่อ ดามพหัสดินทร์ สมโภชขึ้นระวาง ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 24 มกราคม 2509 พระราชทานนาม พระเศวตวรรัตนกรี นพีสีสิริพิงคนัทย์ เอกาทัศน์มงคลสุลักษณ์ ศุภนัขเนตราทิโควรรณ พิษณุพันธุ์อัครคชาธาร อัฏฐกุลสารดาม พหัสดิน ปรมินทรมหาราชพาหน สยามประชาชนสวัสดิคุณ เดชอดุลยเลิศฟ้า พระเศวตวรรัตนกรีฯ ล้มที่เชียงใหม่ เมื่อปี 2510 ผู้อำนวยการยาสูบกล่าวในตอนท้าย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...