xs
xsm
sm
md
lg

“ทัศนัย” แจงลาออกเตรียมบวชแทนคุณ “ปกรณ์” ยันไม่กระทบเลือกตั้ง พร้อมกลับมาสานต่องาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - “ทัศนัย” เปิดแถลงเหตุลาตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เพราะจะไปบวชทดแทนคุณ “อาปกรณ์” ยันไม่กระทบเลือกตั้ง ภารกิจต่างๆ ทำครบถ้วนแล้ว ระบุบวชแทนคุณแล้วจะกลับมาลงสมัครรับใช้พี่น้องเขตเทศบาลแน่นอน ชู 2 นโยบาย “วงจรปิดทั่วเมือง-ตรวจสุขภาพทุกโรค” สู้ศึกเลือกตั้ง

ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ภายหลังจากที่ นายทัศนัย ได้แถลงข่าวการลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก่อนครบวาระในวันนี้ (6 ก.ย.)

โดยการแถลงข่าวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว นายทัศนัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งก่อนที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 3 ต.ค. ที่จะถึงนี้

นายทัศนัย เปิดเผยว่า สาเหตุที่ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมาจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ 1.ต้องการไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เป็นอาของ นายทัศนัย ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา 2.ภารกิจการบริหารงานเทศบาลนครเชียงใหม่ในด้านต่างๆ ได้ดำเนินการครบถ้วนทั้งหมดแล้ว และ 3.การลาออกของตนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง และการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีคนต่อไปแต่อย่างใด

นายทัศนัย ชี้แจงว่า ตนได้ทำหน้าที่ต่างๆ ในฐานะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตามที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชนครบถ้วนแล้ว ตลอดระยะเวลา 3 ปี 11 เดือน ที่อยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ ที่คั่งค้างมานาน ซึ่งได้มีการแก้ไขจนสามารถดำเนินการได้ หรือในวันนี้ที่ได้เข้าร่วมการประชุมของสภาเทศบาล เป็นต้น ขณะที่การลาออกจากตำแหน่งนั้นไม่ได้ส่งผลต่อการเลือกตั้ง และการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีคนต่อไป เพราะผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะดำรงตำแหน่งตามวาระ 4 ปี ตามปกติ เมื่อประกอบกับความต้องการของตนที่อยากจะทดแทนบุญคุณของ นายปกรณ์ ซึ่งให้การสนับสนุนตนมาโดยตลอด แต่หากจะขอลาพักการทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเพื่อไปบวชก็ไม่สามารถทำได้ จึงเห็นควรว่าจะลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีก่อนสิ้นสุดวาระจะเหมาะสมกว่า

นายทัศนัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับตนแล้วการเป็นผู้บริหารต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 3 อย่าง ได้แก่ ความซื่อสัตย์กตัญญู ความรอบรู้ฉลาด และความขยันหมั่นเพียร แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับตนคือ ความซื่อสัตย์กตัญญู หากไม่มีข้อนี้แล้ว แม้จะมีข้ออื่นแต่ก็ไม่ใช่ผู้บริหารที่ดี ดังนั้น เมื่อ นายปกรณ์ ผู้เป็นอาซึ่งมีพระคุณในการดูแล และสนับสนุนตนมาโดยตลอดเสียชีวิตลง ประกอบกับการที่ นายปกรณ์ ไม่มีบุตร ตนจึงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องบวชทดแทนบุญคุณ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เป็นอา และด้วยเหตุดังกล่าว รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทำให้ตนตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง และจัดการแถลงข่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจเหตุผลของตน โดยการลาออกของตนจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (7 ก.ย.) เป็นต้นไป

นายทัศนัย ระบุว่ายังไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าจะอุปสมบทนานเท่าใด โดยกล่าวว่า ขอปรึกษากับพระอุปัชฌาย์ และญาติๆ ก่อน แต่จะไม่ใช่การบวชหน้าไฟเพียงวันเดียวแน่นอน ส่วนหลังจากบวชแล้วก็จะกลับมาเสนอตัวขอรับใช้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในนามกลุ่มเชียใหม่คุณธรรมอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายจะสานต่องานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมา รวมทั้งจะผลักดันนโยบายที่สำคัญเพิ่มอีก 2 เรื่อง ได้แก่ การติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ และการทำโครงการตรวจสุขภาพในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างทั่วถึงในทุกโรค โดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยง เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับผู้เป็นอาของตนที่เสียชีวิตก่อนวันอันควร

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า เชื่อมั่นว่าด้วยผลงานที่ผ่านมาของกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คั่งค้างมาตั้งแต่คณะผู้บริหารชุดก่อนๆ จนกระทั่งลุล่วง รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเมืองเชียงใหม่ในหลายๆ ด้านจนเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกสมัย

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่า มีกลุ่มทุนขนาดใหญ่เตรียมที่จะให้การสนับสนุนผู้สมัครลงแข่งขันในการเลือกตั้ง หรือการที่สมาชิกของกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมบางกลุ่มจะโยกย้ายไปทำงานกับกลุ่มอื่นนั้น ตนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน แต่เชื่อมั่นว่า ประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าใจว่าใครเป็นคนที่ทำงาน และมีผลงานให้เห็น แม้ผลงานที่ผ่านมา อาจจะยังไม่ดีที่สุด แต่โดยรวมแล้วถือว่ามีพัฒนาการในทางที่ดี ดังนั้น ประชาชนหรือกลุ่มต่างๆ ที่เคยให้การสนับสนุนก็น่าจะยังให้การสนับสนุนต่อไป

ทั้งนี้ ในการแถลงข่าว สมาชิกกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้เข้าร่วมในการแถลงข่าวของนายทัศนัยด้วย โดยรองนายกเทศมนตรีทั้ง 4 คน และประธานสภาเทศบาลได้กล่าวยืนยันว่า ทางกลุ่มจะสนับสนุนให้ นายทัศนัย เป็นผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่อีกสมัยหนึ่งให้ได้ พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่มีการเจรจาเพื่อย้ายสังกัด หรือเปลี่ยนใจไปทำงานการเมืองกับกลุ่มอื่นๆ แต่อย่างใด
กำลังโหลดความคิดเห็น