xs
xsm
sm
md
lg

ม็อบหอมแดงแม่แจ่มบุกศาลากลางจี้รัฐเร่งช่วย ลั่นไม่ได้คำตอบปักหลักยาว (ชมคลิป)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ม็อบเกษตรกรปลูกหอมแดงแม่แจ่มบุกศาลากลางเชียงใหม่อีกรอบ ตามทวงถามความคืบหน้าการแก้ปัญหาราคาตกต่ำ หลังครั้งก่อนร้องรัฐขอราคา 20 บาทต่อ กก.พร้อมตั้งจุดรับซื้อ ยันหากเรื่องไม่คืบปักหลักอยู่ยาว พร้อมเผย อปท.อ้างไร้เงินไม่ยอมซื้อผลผลิต ด้านจังหวัดชี้ผู้ส่งออกเตรียมเข้าซื้อหลังโควตาส่งออกไปอินโดฯ เปิด มั่นใจช่วยดึงราคาเพิ่มแน่

วันนี้ (6 มี.ค. 56) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม จำนวนประมาณ 500 คน เดินทางมาชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสอบถามถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล หลังจากที่กลุ่มเกษตรกรได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีราคารหอมแดงตกต่ำต่อทางจังหวัดไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา

โดยการยื่นหนังสือเมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจากอำเภอแม่แจ่มได้ยื่นข้อเสนอต่อจังหวัดรวม 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. ขอให้กำหนดราคารับซื้อหอมแดงแห้งคละ (แขวน 15 วัน) ที่ราคากิโลกรัมละ 20 บาท 2. ให้กำหนดช่วงระยะเวลาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 5 มี.ค. - 15 มิ.ย. 56 และ 3.ขอให้มีการตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มรวม 3 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 1,211 ราย พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 5,219 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งสิ้นประมาณ 18,268,250 กิโลกรัม

ขณะที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (คพจ.) ได้กำหนดมาตรแนวทางช่วยเหลือเกษตรไว้รวม 3 แนวทาง ได้แก่ 1. ประสานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในการรับซื้อหอมแดง รวมถึงการจัดตั้งจุดรับซื้อ โดยจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ 2. เร่งดำเนินการด้านการส่งออกโดยหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งประสานให้ผู้ประกอบการในประเทศรับซื้อผลผลิต และ 3. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ในการช่วยซื้อผลผลิตของเกษตรกร รวมถึงขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ ในการซื้อผลผลิตอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงยังมีท่าทีไม่พึงพอใจต่อมาตรการที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการ จึงได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามาชุมนุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประกาศที่จะชุมนุมยืดเยื้อและค้างคืนที่บริเวณศาลากลางจังหวัด จนกว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

นายบุญศรี กองจันทร์ ประธานเครือข่ายผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่มระบุว่า กลุ่มเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรโดยรับซื้อผลผลิตในราคากิโลกรัมละ 20 บาทตามที่เกษตรกรร้องขอ เนื่องจากผลผลิตหอมแดงเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว แต่แทบจะไม่มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อผลผลิตในพื้นที่ หรือหากมีก็จะรับซื้อในราคาต่ำเพียง 3-4 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ต้นทุนการผลิตหอมแดงของเกษตรกรอยู่ที่ประมาณ 9.50 บาท อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนั้นกลับไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด โดยอ้างว่าไม่มีงบประมาณที่จะซื้อผลผลิตของเกษตรกร

นายบุญศรีกล่าวว่า ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงบ้าง เพราะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมาก ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับชาวนาเป็นหลัก แต่ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ กลับไม่ได้รับการเอาใจใส่เหมือนกับข้าว อีกทั้งปัญหาดังกล่าวยังเกิดในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าราชการจังหวัด จึงควรที่จะเร่งดำเนินการ หรือหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจไม่สามารถเข้ามาดูแลปัญหาดังกล่าวได้ ก็อยากให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ซึ่งเป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันมารับฟังปัญหาของเกษตรกรบ้าง

ด้านนายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดในการรับข้อเรียกร้องจากลุ่มเกษตรกรได้ชี้แจงว่า ปัญหาราคาหอมแดงตกต่ำในปีนี้เป็นเพราะผลผลิตหอมแดงของจังหวัดเชียงใหม่ออกมาทับซ้อนกับผลผลิตหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ จากที่ปกติผลผลิตจะออกมาไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งว่า กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียจะประกาศผลการพิจารณาอนุมัติโควตาให้แก่ผู้นำเข้าสินค้าอินโดนีเซียที่ยื่นขอโควตาไว้ ซึ่งจะมีการจัดสรรโควตานำเข้าหอมแดงรวมอยู่ด้วย และกลุ่มผู้ส่งออกได้เตรียมที่จะเข้ามารับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรในพื้นที่แล้ว เมื่อมีการเข้ามารับซื้อหอมแดงเพื่อการส่งออกก็จะทำให้ราคาหอมแดงในท้องตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอให้เกษตรกรส่งตัวแทนเข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะที่กลุ่มเกษตรกรที่เหลือยังคงปักหลักชุมนุมอยู่ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดต่อไป โดยยืนยันว่าหากยังไม่มีข้อสรุปหรือมีผู้ที่มีอำนาจในเรื่องดังกล่าวออกมารับปากแก้ไขปัญหาก็จะชุมนุมต่อเนื่องอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งระบุว่าจะมีเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงจากพื้นที่อื่นๆ เช่นจากอำเภอดอยสะเก็ดจะตามมาสมทบอีกด้วย

คลิกเพื่อชมคลิป :


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...