xs
xsm
sm
md
lg

พบ นร.ในระยองมีสารตะกั่วในเลือดสูงเกินปกติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - พบเด็กนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดระยอง มีสารตะกั่วในเลือดสูง หลังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งนักศึกษาลงสุ่มตรวจการสัมผัสมลพิษต่อสุขภาพของประชากร และสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำของโรงเรียนในพื้นที่

วันนี้ (27 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ว่า หลังจากเมื่อปี 2553 คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุนย์รังสิต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษต่อสุขภาพของประชากร ในจังหวัดระยอง และมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2555 นั้น

ล่าสุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ส่งนักศึกษาลงทำการสุ่มตรวจนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายรวม 5 แห่ง เพื่อหาระดับของสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารแคดเมียม แมงกานีส และสารหนู

ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในโรงเรียนวัดปทุมาวาส ไปตรวจสอบ โดยได้รับรายการผลการตรวจสอบว่า นักเรียนของโรงเรียนฯ มีสารปนเปื้อน (สารตะกั่ว) ในเลือดจำนวนสูงมาก โดยเป็นการสุ่มตรวจจากนักเรียนจำนวน 38 ราย พบว่า นักเรียนของโรงเรียนวัดปทุมาวาส มีสารตะกั่วในเลือดถึง 34 ราย

ขณะที่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ พบสารดังกล่าว 3 ราย นักเรียนโรงเรียนวัดหนองกรับ 2 ราย นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขนุน จำนวน 2 ราย และนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายอีก 1 ราย

โดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการเก็บตัวอย่างน้ำในโรงเรียนไปตรวจสอบ เบื้องต้นไม่พบสารปนเปื้อน หรือสิ่งผิดปกติ

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 เดือนก่อนทางโรงเรียนได้ส่งตัวนักเรียนที่ตรวจพบว่ามีสารตะกั่วในเลือดเกินเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 34 รายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระยอง และขณะนี้ ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือนักวิชาการเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก


กำลังโหลดความคิดเห็น