xs
sm
md
lg

ชป.-กรมน้ำ ปั้นโปรเจกต์ลุ่มน้ำยม-น้ำน่าน ชงของบ 55 หลายพันล้าน

เผยแพร่:

พิษณุโลก - กรมชลประทาน-กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งวงถก เร่งทำแผนเร่งด่วนเสนอของบ 55 หลายพันล้าน ปั้นสารพัดโครงการแก้น้ำท่วมลุ่มน้ำยม-ลุ่มน้ำน่าน พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อธิบดีกรมชลฯ เผยทำแก้มลิง-ฝายแล้ว รับน้ำได้แค่ 10% ระบุหากไม่ทำเขื่อนแก่งเสือเต้น ก็ต้องทำเขื่อนน้ำยมบน-ล่างอีก 3 ปีข้างหน้า

วันนี้ (31 ส.ค.54)ที่โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ,นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมกันเป็นประธานสัมมนาแนวทางและโครงการเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ปีงบประมาณ 2555 โดยมีเจ้าหน้าที่ชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ผู้นำท้องถิ่นจากพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก และการบริหารจัดการลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพ

นายชลิต กล่าวว่า เนื่องจากนายกรัฐมนตรี สั่งให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก ให้เร่งศึกษาทบทวนโครงการทที่ดำเนินการระยะเร่งด่วน ตนจึงเดินทางมารับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา นำไปวางแผนบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำได้อย่างตรงจุด เพราะแผนงบประมาณจะต้องทำส่งรัฐบาลภาย 16 ก.ย.54 นี้ เพื่อทำให้ทันปีงบ 55

กรมทรัพยากรน้ำ เสนอแผนงานโครงการเร่งด่วนพื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่าน ประกอบด้วยโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้น และติดตั้งระบบเตือนภัยวิกฤติน้ำ จำนวน 29 โครงการ วงเงิน 2,189.59 ล้านบาท แบ่งเป็นลุ่มน้ำยม 16 โครงการ งบประมาณ 1,743.94 ล้านบาท สามารถเก็บกักน้ำได้ 54.39 ล้าน ลบ.ม. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 11 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้ 36.5 ลบ.ม. งบประมาณ 1,044.1 ล้านบาท

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น 2 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้ 2.99 ล้านลบ.ม. งบประมาณ 111.4 ล้านบาท โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ 2 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้ 14.84 ล้าน ลบ.ม. งบประมาณ 519 ล้านบาท โครงการเตือนภัย ในพื้นที่ลาดเชิงเขา จำนวน 112 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 326 หมู่บ้าน งบประมาณ 69.44 ล้านบาท

ลุ่มน้ำน่าน 13 โครงการ งบประมาณ 445.66 ล้านบาท โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 10 โครงการ งบประมาณ 221.09 ล้านบาท โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น งบประมาณ 66.8 ล้านบาท โครงการจัดทำแผนแม่บทแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ลุ่มน้ำน่าน งบประมาณ 35 ล้านบาท โครงการเตือนภัย ในพื้นที่ลาดเชิงเขา จำนวน 198 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 575 หมู่บ้าน งบประมาณ 122.76 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนอง บึง ขุดสระน้ำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก งบประมาณ 1,042 ล้านบาท

นอกจากนี้อธิบดีกรมชลประทาน ยังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การจัดการปัญหาในลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน จะต้องทำ 3 ข้อควบคู่ไป คือ ต้องดูแลต้นน้ำหรือป่าไม้ ซึ่งกรมทรัพย์ฯก็ต้องดูแลและอนุรักษ์เรื่องป่าไม้เอาไว้ เพราะถ้าไม่ดูแล ความถี่ของดินถล่ม หรือน้ำป่าไหลหลากก็เกิดขึ้นตาม โดยน้ำที่ไหลลงมา ก็บริหารจัดการไม่ได้ ข้อ 2 คือ สิ่งที่ไม่ดีจะต้องฟื้นฟู จากนั้นข้อ 3 จึงมาพัฒนาสิ่งก่อสร้างหรือเขื่อน

แนวทางที่คณะรัฐมนตรี ให้สร้างสถานที่กักเก็บน้ำที่ลุ่มน้ำยม เพราะสร้างแก่งเสือเต้นไม่ได้ มีปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชน ซึ่งทางวิชาการกรมชลประทาน ได้ศึกษาไว้ ควรทำเป็นเขื่อนขนาดกลาง แก้มลิง กักเก็บน้ำและฝาย แต่ที่ผ่านมาก็ทำโครงการลักษณะนี้ไปแล้ว 740 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ทำในลุ่มน้ำสาขา เก็บน้ำได้เพียง 400 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเพียง 10 % ของปริมาณน้ำทั้งหมด

แต่สำหรับลุ่มน้ำยม ยังไม่ได้ทำ ซึ่งหากไม่ทำแก่งเสือเต้น จะต้องสร้างเขื่อนขนาดกลางบริเวณเหนือจุดที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น สามารถเก็บน้ำได้กว่า 500 ล้านลูกบาศก์เมตร และสร้างเขื่อนตอนล่าง สามารถเก็บน้ำได้ประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร รวม 2 เขื่อนบน-ล่าง แล้วคิดเป็นความจุ 660 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับแก่งเสือเต้น(เดิม) สามารถเก็บน้ำ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าแตกต่างกันมาก

“และถ้ามีมติดำเนินการสร้างเขื่อนแม่น้ำยมบน-ล่าง ทั้งสองแห่งน่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 ปี”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...