xs
xsm
sm
md
lg

ผู้สมัคร “พรรคเพื่อฟ้าดิน” ขึ้นเวที กกต.ชลบุรี เชิญชวนประชาชน “โหวตโน” หวังปฏิรูปการเมืองใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายทศพล  เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้สมัครพรรคฟ้าดิน
ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้สมัคร “พรรคเพื่อฟ้าดิน” เขต 1 ขึ้นเวที กกต.ชลบุรี เชิญชวนประชาชน “โหวตโน” เพื่อให้มีการปฏิรูปการเมือง ด้านผู้สมัครพรรคเพื่อไทยร้องสื่อข้าราชการของจังหวัดทำตัวไม่เป็นกลาง ใช้เงินงบประมาณเอื้อการหาเสียงของบางพรรค


วานนี้ (19 มิ.ย. ) กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดชลบุรี ได้จัดเวทีกลางให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขต 1 จังหวัดชลบุรี ขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงที่บริเวณตลาดนัดจตุจักร ชลบุรี โดยมี ตัวแทนจากผู้สมัครมาร่วมงานเพียง 5 พรรคการเมือง ทั้งที่ในพื้นนี้มีผู้สมัครทั้งหมด 10 พรรคการเมือง โดยมีประชาชนมาเข้าร่วมรับฟังค่อนข้างบางตา

การปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์หาเสียงของผู้สมัครในครั้งนี้ กกต.เขต 1 ได้จัดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 18.00 น. จัดให้ขึ้นเวที 2 รอบ ปราศรัยคนละ 10 นาที ประกอบด้วย คือ นายสง่า ธนสงวนวงค์ พรรคเพื่อไทย พล.ต.ต.วีระ อนันตกูล พรรคประชาธิปัตย์ นายกิจ ไกรทิพย์บดี พรรคการเมืองใหม่ นายทศพล เปี่ยมสมบูรณ์ พรรคเพื่อฟ้าดิน และนายกวี กมลรัตน์ จากพรรคชาติไทยพัฒนา

โดยนายทศพล เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อฟ้าดิน กล่าวบนเวทีว่า พรรคเพื่อฟ้าดินมีแนวนโยบายพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองอารยะ หรือการเมืองบุญนิยม มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรม พัฒนาชุมชนให้มีศีลธรรม ปลอดอบายมุข พึ่งตนเองได้ ไม่แก่งแย่งแสวงอำนาจและประโยชน์โดยมิชอบ รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกราชของชาติไทย โดยมีคำขวัญว่าเศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง ประชามีธรรม ประเทศเป็นไทย การเลือกตั้งในครั้งนี้อยากเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วม “โหวตโน” เพื่อต้องการให้การเมืองไทยมีการปฏิรูปการเมืองใหม่ เพราะที่ผ่านมาการเมืองบ้านเราแย่มาก เป็นการเมืองน้ำเน่า ทุกคนต่างเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น หากประชาชนต้องการให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต้องร่วมกันโหวตโน กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน เพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองประเทศไทย

ด้าน พล.ต.ต.วีระ อนันตกูล ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 จังหวัดชลบุรี ได้ขึ้นปราศรัยว่า จังหวัดชลบุรี ถือว่ามีเพียงพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทย แข่งขันเท่านั้น ส่วนพรรคเล็กๆ ถือว่าไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันมีพรรคขนาดเล็กเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อไว้ขายให้กับพรรคการเมืองต่างๆ ที่ต้องการและจะขายในราคาที่แพงมาก
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ หรือพรรคเพื่อไทย จะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามจะต้องซื้อพรรคขนาดเล็กและขนาดกลางเข้าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย เพราะจำนวน ส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้ง ไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งได้

พล.ต.ต.วีระกล่าวต่อไปว่า สำหรับพรรคเล็กๆ นั้นถือว่าเกะกะ เนื่องจากเป็นการแข่งขันของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ และหากพรรคเล็กๆ เข้าไปก็ไม่สามารถกำหนดนโยบายหรือแนวทางอะไรได้เลย และที่ผ่านมาเห็นมีแผ่นป้ายโฆษณาติดกันเกลื่อนเมืองว่ามีนโยบายแบบนั้นแบบนี้ โดยหากได้ ส.ส.ทั้ง 8 คนในจังหวัดชลบุรี จะไปทำอะไรได้

สำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีนโยบายที่ชัดเจน คือ ผู้สูงอายุจะได้เบี้ยยังชีพ 500 บาทต่อเดือน, ด้าน อสม.จะได้เบี้ยเลี้ยง 600 บาทต่อเดือน ส่วนด้านการศึกษานั้น จะให้เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะมีอาหารและนมกินฟรีดื่มฟรี, การรักษาพยาบาล

ด้าน นายสง่า ธนสงวนวงค์ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงนโยบายพรรคว่าจะกลับมากอบกู้ประเทศชาติที่ในขณะนี้กำลังอยู่ใสฐานะลำบาก ข้าวของแพง ที่ผ่านมาเป็นยุคการเมืองของการคอร์รัปชัน และที่สำคัญพรรคเราเป็นใหญ่ซึ่งสามารถที่จะนโยบายต่างๆ เข้ามาพัฒนาจังหวัดของเราได้ง่ายกว่าพรรคเล็กๆ ซึ่งเป็นเพียงพรรคตัวประกอบไม่สามารถจะทำอะไรได้มากนัก และที่ผ่านจากการลงพื้นที่ ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่าง และทุกคน ต้องการอยากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้หญิง

ด้าน นายภิญโญ ตั้นวิเศษ ผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย กล่าวหลังจากจบการปราศรัยว่า การจัดการของ กกต.ในครั้งนี้มีประชาชนให้ให้ความสนใจน้อยมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะประชาชนไม่มีความเชื่อถือในตัวองค์กรของ กกต. เพราะจากทำงานที่ผ่านมาทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นใจ และที่สำคัญการประชาสัมพันธ์ของการจัดงานนั้นน้อยมาก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ แล้ว ถือว่าล้มเหลว รวมทั้งตัวผู้สมัครเองก็มาร่วมไม่ครบทุกพรรค ซึ่งก็เป็นการแสดงสปีริต ของตัวผู้สมัครเองด้วย

นอกจากนี้อยากจะร้องผ่านมาสื่อว่า ข้าราชการจังหวัด ตั้งแต่ระระดับจังหวัด ลงมาถึง ระดับ เทศบาล ต่างวางตัวไม่เป็นกลางทางเมือง มีการดำเนินการในหลายเรื่อง เอื้อในการหาเสียงให้กับพรรคการเมืองบางพรรค เช่น ในช่วงนี้ทางจังหวัดได้จัดให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ได้มีการบอกกล่าวให้ผู้สมัครบางพรรคเข้ามาร่วมงานด้วย ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าไม่เหมาะสม และเป็นวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง
พล.ต.ต.วีระ  อนันตกูล ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์

นายกิจ ไกรทิพย์บดี  พรรคการเมืองใหม่

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...