xs
xsm
sm
md
lg

เผยสถาบันครอบครัวอ่อนแอทำปัญหายาเสพติดรุนแรงขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เลย - จังหวัดเลยประชุมเวิร์กชอปผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อขอความร่วมมือจัดระเบียบสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เผยความอ่อนแอสถาบันครอบครัวเป็นจุดอ่อนให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเร็วขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00 น.วันนี้ (20 ส.ค.) ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดเลย นายอุดมศักดิ์ จรกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังและการจัดระเบียบสังคมแก่ผู้ประกอบการสถานบริการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2552

นายอุดมศักดิ์ระบุว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นแม้จะมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง แต่จุดอ่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัวของปัญหา เกิดจากเงื่อนไขทางสังคมและความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวในสังคมเป็นหลัก

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์และกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน ได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว ซึ่งชุมชนและสังคม เป็นพื้นฐานของทุกอย่างหากสามารถแก้ปัญหาได้จะส่งผลต่อรั้วอื่นๆตามไปด้วย

การจัดระเบียบสังคมถือเป็นนโยบายที่มีความสำคัญยิ่งประการหนึ่งของรัฐบาล เพื่อขจัดปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นแหล่งมั่วสุม หรือชักนำบุคคลกลุ่มเสี่ยงมิให้ไปสู่ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม อันจะเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงและสงบสุขของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม

การจัดระเบียบสังคมเป็นมาตรการหนึ่งที่นำมาปฏิบัติเพื่อควบคุมพื้นที่ไม่ให้มีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดปัญหายาเสพติด สถานบริการและสถานบันเทิงเป็นพื้นที่ต้องมีการเฝ้าระวังมิให้มีการแอบแฝงหรือจำหน่ายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้น ผู้ประกอบการสถานบริการถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่จะคอยช่วยเฝ้าระวังมิให้มีการแพร่ระบาด รวมทั้งเข้ามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย จึงจัดทำโครงการจัดระเบียบสังคมขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสถานบันเทิงและร้านคาราโอเกะในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 113 แห่งๆ ละคน รวม 226 คน เพื่อจะได้ปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด ชีวิตสดใส เยาวชนปลอดภัย ร่วมใจจัดระเบียบสังคม
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...