xs
xsm
sm
md
lg

ชลบุรีย้ำสถานประกอบการ-แหล่งบันเทิงต้องปลอดยาเสพติด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

จังหวัดเรียกผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด
ศูนย์ข่าวศรีราชา - จังหวัดชลบุรี ย้ำสถานประกอบการ-แหล่งบันเทิง ต้องปลอดยาเสพติดและไม่เป็นแหล่งมั่วสุม หวังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัด

วันนี้ (20 ส.ค.) ที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุนทร รัตนวาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2552 โดยมีผู้ประกอบการต่างๆ จำนวน 300 แห่ง ร่วมประชุมครั้งนี้

สำหรับจังหวัดชลบุรีนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านอาชญากรรม ยาเสพติด มากจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม, ท่องเที่ยว และพาณิชยกรรม โดยมีสถานประกอบการรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในเขตชุมชนเมืองต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานประกอบการบางแห่งเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน โดยผู้ประกอบการปล่อยปะละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย

นายสุนทรกล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางจังหวัดจึงจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการป้องกันและควบคุม มิให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชลบุรีในอนาคตด้วย

ดังนั้น ทางจังหวัดจึงจัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม เพื่อหวังให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและแนวทางปฎิบัติที่ถูกต้อง โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
ผู้ประกอบการรับฟังปัญหาพร้อมให้ความร่วมมือ
จังหวัดเตรียมแก้ไขปัญหาสถานบันเทิงไม่ให้เป็นแหล่งยาเสพติดและมั่วสุม
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...