xs
sm
md
lg

คาด“เซ็นทรัล”ได้ไฟเขียวผุดสาขาเชียงราย โยธาฯแย้มช่องพื้นที่ค้าปลีกไม่เกินกำหนด

เผยแพร่:

เชียงราย -“เซ็นทรัล” จ่อแจ้งเกิดสาขาเมืองพ่อขุนฯได้ บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ สร้างตึกสูง 5 ชั้น เนื้อที่ 130,392 ตร.ม.เปิดบริการทั้งโรงแรม โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า หลังกรมโยธาฯแย้มหากพื้นที่ค้าปลีก ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไม่เกินกำหนดสร้างได้ แต่โยนข้อมูลให้เทศบาลนครฯ ตรวจแบบอีกรอบ

ความคืบหน้ากรณีบริษัทไทยพัฒน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือ “เซ็นทรัล” ได้ขออนุญาตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อขอก่อสร้างและขยายสาขาเชียงราย โดยใช้ที่ดินกว้างขวางติดถนนซูเปอร์ไฮเวย์ 130,392 ตารางเมตร ต.เวียง อ.เมือง สร้างอาคารสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเยื้องกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเชียงราย มาตั้งแต่เดือน กันยายน 2551 แต่เทศบาลนครเชียงรายเกรงว่าจะเข้าข่ายเป็นอาคารพาณิชยกรรม ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่ไปตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงราย ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 โดยมีกฎกระทรวงมหาดไทยห้ามไม่ให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอาคาร จึงไม่อนุญาต ทำให้บริษัทไทยพัฒน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ขอให้มีการพิจารณาใหม่ ล่าสุดเทศบาลฯ ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงราย ช่วยพิจารณาแล้ว

นายประพนธ์ เอี่ยมสุนทร โยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงราย กล่าวว่า หลังจากได้รับการร้องขอให้พิจารณา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชีงราย ได้แจ้งเรื่องต่อไปให้กองนิติกรและสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคารภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง เพราะในพื้นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตามผลที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งสองก็ยังไม่สามารถระบุให้ชัดเจนไปทันทีว่าบริษัทไทยพัฒน์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด จะสามารถก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเป็นการส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายมาให้พิจารณาต่ออีกว่าแบบแปลนที่บริษัทแจ้งขออนุญาตมานั้น ได้เข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หรือไม่ ดังนั้นสำนักงานโยธาธิการและเมืองจึงแจ้งเรื่องกลับไปให้ทางเทศบาลนครเชียงราย เพื่อพิจารณาแบบแปลนที่บริษัทยื่นให้อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย รวมเอาพื้นที่ ต.เวียง ซึ่งบริษัทไทยพัฒน์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ขออนุญาตสร้างอาคารอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อีก 9 ตำบล คือ ต.รอบเวียง ต.แม่ข้าวต้ม ต.บ้านดู่ ต.นางแล ต.สันทราย ต.ริมกก อ.เมือง และ ต.เวียงชัย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย ซึ่งอยู่ใกล้กับ อ.เมือง อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าผังเมืองรวมเมืองเชียงรายรวมเอาพื้นที่ทั้งหมด เพียงแต่เป็นพื้นที่บางส่วนเท่านั้น และในแต่ละตำบลก็ยังมีการแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ แต่ละโซนก็จะมีข้อกำหนดในการก่อสร้างอาคารเอาไว้อย่างละเอียดด้วย

นายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงราย กล่าวว่า พื้นที่ที่อยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงรายมีอยู่หลายเขต หากเป็นเขตที่ 1 หรือเขตสีแดง ก็ห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยในกิจการรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร เขตที่ 2 พื้นที่สีส้มห้ามก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่ใช้สอยในกิจการรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่กรณีสีส้มนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่ตามเงื่อนไข 10 ประการตามที่กฎหมายกำหนด
สำหรับพื้นที่ที่บริษัทไทยพัฒน์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ขออนุญาตและสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชีงราย แจ้งให้เทศบาลนำไปตรวจสอบแบบแปลนอีกครั้งหนึ่งนั้น ก็เพื่อให้ตรวจว่าเข้าข่ายว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยเกินกว่า 300 ตารางเมตรหรือไม่

ทั้งนี้มีกฎเกณฑ์ตามที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ได้ให้ความหมายของอาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งว่า เป็นอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการขายปลีกหรือขายส่งหรือทั้งขายปลีกและขายส่ง โดยมีสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหมายความว่าเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่ใช้สอยแล้วหมดไปเรื่อยๆ เช่น ผงซักฟอก นม ยาสีฟัน ฯลฯ แต่สินค้าประเภทอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ถือว่าไม่ใช่สินค้าในชีวิตประจำวัน การรวมพื้นที่ใช้สอยดังกล่าวจะรวมเอาทั้งอาคารที่ขออนุญาตทั้ง 5 ชั้น ดังนั้นจึงอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบจากเทศบาลนครเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง

แหล่งข่าวจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงราย กล่าวว่า มีความเป็นได้สูงที่เซ็นทรัลจะสามารถก่อสร้างได้ เพราะแม้จะมีข้อกำหนดในพื้นที่สีแดงไม่ให้สร้างอาคารพาณิชยกรรมค้าปลีกค้าส่งที่มีสินค้าที่ในชีวิตประจำวันเกิน 300 ตารางเมตร แต่ก่อนหน้านี้เซ็นทรัลขออนุญาตประกอบกิจการภายในอาคาร 5 ชั้นดังกล่าวอย่างหลากหลาย ทั้งพื้นที่สำนักงาน ภัตตาคาร มหรสพ สรรพสินค้า การจัดวางโซนต่างๆ เพื่อการจำหน่ายหรือให้เช่าจึงสามารถออกแบบให้ลดต่ำลงไปกว่า 300 ตารางเมตรได้ ส่วนที่เหลือก็ประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่เข้าข่ายต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า มีกระแสว่าหากได้รับการอนุญาตเซ็นทรัลจะใช้เงินทุนประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสาขาเชียงราย บนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ โดยโครงสร้างของแบบแปลนมีการวางแผนเปิดให้บริการทั้งโรงแรม โรงภาพยนตร์พื้นที่ห้าง ฯ ส่วนสินค้าที่จะนำไปวางจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ายี่ห้อดังหรือแบรนด์เนม แตกต่างจากสินค้าใช้สอยในชีวิตประจำวันทั่วไป ซึ่งมีอยู่มากในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงกันข้ามกัน

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้นายสมพงษ์ กูลวงศ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงรายระบุว่ายังไม่ได้รับหนังสือของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงราย อย่างเป็นทางการ แต่หากได้รับเรื่องคงจะมีการนำไปหารือกับฝ่ายปกครอง จ.เชียงราย ต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...