xs
xsm
sm
md
lg

ชาวสวนมังคุดระยองเร่งปรับปรุงคุณภาพมังคุดก่อนบุกกรุง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สถานที่ผลิตยาฆ่าแมลง บิวเวอเรีย ผลิตน้ำส้มควันไม้ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
ระยอง - เกษตรอำเภอแกลงหนุนชาวสวนผลไม้ตำบลวังหว้า จัดตั้งกลุ่ม “ปรับปรุงคุณภาพมังคุด” ปลอดสารพิษ กินได้ทุกลูก บุกตลาดเมืองกรุง กำหนดราคาขายเอง ยอดจำหน่ายสูงเกินคาดวันละ 1,000 กก.

นางมาริน สมคิด เกษตรตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผู้ที่คุกคลีอยู่กับชาวสวนผลไม้ตำบลวังหว้ามานาน กล่าวว่ากลุ่มชาวสวนผลไม้เป็นกลุ่มที่น่าสงสาร ยิ่งสถานการณ์ยุคนี้ด้วยแล้ว ผลผลิตราคาถูก ปุ๋ยเคมีและน้ำมันมีราคาแพงมาก ซ้ำหนักคนงานทำสวนเรียกค่าแรงวันละ 200 บาท ทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนการผลิตเพื่อความอยู่รอด จึงจัดตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด ตำบลวังหว้า ขึ้นมา ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 50 ราย มีนายสัมพันธ์ แสวงผล เป็นประธานกลุ่มและคณะกรรมการอีกหลายคนช่วยกันทำงาน ประการแรกชาวสวนต้องหันกลับมาใช้ปุ๋ยหมักให้มากขึ้น ใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง

กลุ่มปรับปรุงคุณภาพฯร่วมกันลงหุ้นก่อสร้างเตาผลิตน้ำส้มควันไม้ ไล่แมลงโดยไม่ต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นเหมือนในอดีต จากน้ำส้มควันไม้แล้วยังนำไปทำในขบวนการหมักปุ๋ยได้อีก ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด คุณสมบัติของน้ำส้มควันไม้ยังเป็นตัวฮอร์โมนเพิ่มความหวานให้ มังคุด และให้คุณภาพ ทุเรียน เงาะ และลองกอง ในเรื่องของสีและรสชาติ นอกจากนี้กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ ยังผลิตเชื้อราฆ่าแมลง “บิวเวอเรีย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริหารที่พัทยา เป็นหน่วยงานภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผลิตเฉพาะชีวภาพและชีวภัณฑ์ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร

นางมาริน กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงให้การสนับสนุนส่งนักวิชาการมาให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตเชื้อรา “บิวเวอเรีย” แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐทั้งหมด จะได้บางส่วนเช่น หัวเชื้อแล้วนำมาขยายต่อ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพจะลงหุ้นร่วมกันอีกเพื่อนำเงินมาซื้อข้าวโพด มาเขี่ยเชื้อในตู้อบ หลังได้เชื้อรา บิวเวอเรีย นำไปฉีดพ่นไล่แมลงฆ่าเพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่ฟ้า ฯลฯ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ช่วยลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมีให้น้อยลงอีกด้วย อีกทั้งสุขภาพร่างกายของเกษตรกรจะปลอดภัยจากสารเคมี และผู้บริโภคมังคุดจะปลอดภัยจากสารเคมี

นางมาริน กล่าวต่อว่า เพลี้ยแป้งเป็นอุปสรรคต่อชาวสวนผลไม้ตัวฉกาจ เป็นตัวทำลายมังคุด ทุเรียน จะถูกดดูดน้ำเลี้ยงทำให้หนามติดกัน ถ้าเพลี้ยแป้งลงมากจะทำให้ทุเรียนเหมือนลูกมะกรูด นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงยังเสริมความรู้ให้เกษตรกรในการผลิตฮอร์โมนไข่ สำหรับใช้บำรุงเรื่องใบและมีราคาถูกมาก

การที่เกษตรกรชาวสวนผลไม้หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพมากขึ้น โดยใช้ส่วนผสมสารเคมีบางส่วนที่น้อยมากทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพทางอาหารเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งช่วยปรับโครงสร้างดิน ผลผลิตจะปลอดภัยจากสารเคมี

“กลุ่มปรับปรุงคุณภาพตำบลวังหว้า จะลงหุ้นรายละ 5,000 บาท ใครไม่มีเงินก็เอามังคุดเท่าจำนวนเงินมาลงหุ้น แต่มังคุดต้องมีการคัดคุณภาพ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพระอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มได้ จากนั้นจะนำมังคุดที่มีคุณภาพไปขายที่กรุงเทพฯ ที่สำคัญกลุ่มฯ จะเป็นผู้กำหนดราคาขายเอง จุดขายใหญ่ๆที่สำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) นางเลิ้ง สำนักงานการสื่อสารและ ที่กระทรวงการคลัง ยอดจำหน่ายวันละ 1,000 กก. สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่รับประทานมังคุดของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพตำบลวังหว้าแล้วจะปลอดภัยจากสารพิษ

นางมาริน กล่าวว่า และว่าการบริหารของคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงฯ มีการประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง ในเรื่องของเงินออม ฝากเงินสัจจะออมทรัพย์เดือนละครั้งคนละ 100 บาท สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้โดยเสียดอกเบี้ยเล็กน้อยตามกติกากลุ่ม แต่ต้องส่งเงินต้นเดือนละ 1,000 บาท รายได้จะนำมาช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการแก่สมาชิก เรื่องการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

ในอนาคตสมาชิกสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หรือเสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามกติกาของกลุ่ม เรียกได้ว่าเงินที่ได้จากการบริหารจัดการจะนำกลับมาช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการแก่สมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึง สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ สิ่งสำคัญต้องหาทางลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ชาวสวนผลไม้อำเภอแกลงจะได้อยู่คู่กับผลไม้ต่อไป เพราะเป็นอาชีพที่สืบสานกันมายาวนานของบรรพบุรุษ สมกับเป็นเมืองผลไม้ของจังหวัดระยอง ก่อนที่จะขายที่ขายสวนไปทำอาชีพอื่น
ตู้เขี่ยเชื้อผลิตยาฆ่าแมลง บิวเวอเรีย
เตาเผาผลิตน้ำส้มควันไม้
ต้นมังคุดปลอดสารพิษ ของกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
ต้นเงาะ ปลอดสารพิษ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น