xs
xsm
sm
md
lg

แนะเลือกพันธุ์ข้าวและปุ๋ยให้เหมาะกับดินลดต้นทุนทำนา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

 นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดหนองคาย
หนองคาย - เกษตรจังหวัดหนองคายแนะชาวนาเลือกพันธุ์ข้าวและปุ๋ยเคมีให้เหมาะกับสภาพดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยแพง ระบุราคาข้าวพุ่งสูงส่งผลชาวนาในหนองคายเพิ่มการผลิตเป็นเท่าตัว ขณะที่ปริมาณน้ำมีเพียงพอทั้งนาปีและนาปรัง หนุนยันราคาข้าวเทียบเคียงราคาทองคำ

นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายมีชาวนาทำการปลูกข้าวรวมพื้นที่ 1,314,547 ไร่ ซึ่งจะได้ผลผลิตข้าวจำนวน 519,103 ตัน ปริมาณผลผลิตข้าวชาวนาในจังหวัดหนองคายนิยมปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 และ กข 10 ขณะนี้พบว่าชาวนาในจังหวัดหนองคายมีความต้องการปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 100 หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัว ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมส่งเสริมการข้าวจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เกษตรกรนำไปปลูก โดยศูนย์ข้าวชุมชนในแต่ละหมู่บ้านจะทำหน้าที่ผลิตและกระจายพันธุ์ข้าวดีสู่เกษตรกร

ในส่วนที่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เองอาจเป็นระยะเวลา 2-3 ปี เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการคัดเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำไปปลูกแล้วได้ผลผลิตดี เวลานำพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเก็บเอง หากนำมาแช่ข้าวปลูกเพื่อเตรียมหว่าน เจ้าหน้าที่แนะนำให้นำพันธุ์ข้าวส่วนที่จมน้ำเท่านั้นไปหว่านกล้า ไม่ควรนำพันธุ์ข้าวที่ลอยเหนือน้ำ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์

ทั้งนี้ ในสภาวะที่ข้าวราคาแพงในปัจจุบัน ขณะเดียวกันปุ๋ยมีราคาแพง ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เกษตรออกไปพบเกษตรกรทำการเก็บตัวอย่างดินในไร่นา นำมาวิเคราะห์ธาตุอาหารที่อยู่ในนาพอเพียงต่อความต้องการของข้าวหรือยัง หากยังไม่พอเพียงจะได้เติมในส่วนที่ขาดให้ได้ถูกต้อง นั่นคือ ในภาวะที่ปุ๋ยแพงแต่เกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตด้วย แนะนำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมี

โดยใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกสูตร คือ เมื่อนำดินไปวิเคราะห์พบว่าดินขาดสารใดในจำนวนไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม (N-P-K) ก็ให้ใส่ปุ๋ยชนิดที่มีสารนั้น ๆมาก จะเป็นการช่วยให้ผลผลิตดีขึ้น ที่สำคัญจะทำให้ต้นทุนใส่ในนาจะลดลง ใส่ปุ๋ยเคมีให้ถูกสูตร ถูกเวลา ปริมาณพอเหมาะ

เกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวอีกว่า การใช้ปุ๋ยผิดสูตรจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ขณะนี้ปรากฏว่าเกษตรกรมีความเชื่อในการใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้การสังเกตของเกษตรกรเองซึ่งจะสวนทางกับหลักวิชาการของรัฐ โดยพบว่าเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้อง หรือที่เรียกว่าปุ๋ยแต่งหน้า

เกษตรกรบอกว่าใส่ปุ๋ยสูตรนี้แล้วทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าที่รัฐแนะนำให้ใช้ปุ๋ยยูเรียสูตร 16-0-0 แต่ยังพบว่ามีการขัดแย้งกันอยู่ในบางพื้นที่ โดยที่อำเภอเมืองหนองคายพบว่าเกษตรกรทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ผลผลิตดี ในขณะที่เกษตรกรที่ไม่ทำตามรัฐแต่ยึดแนวทางของตัวเองก็บอกว่าได้ผลผลิตดีเช่นกัน

จึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูลเพื่อจะประเมินว่าสิ่งใดจะถูกต้อง ได้ผลผลิตดีกว่า เนื่องจากสถานการณ์รอบด้านขณะนี้มีตัวแปรที่สำคัญหลายอย่าง

ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลได้แล้วจะนำมาทำแปลงทดสอบเปรียบเทียบระหว่างใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ของชาวบ้าน กับ ปุ๋ยยูเรียที่ราชการแนะนำแบบใดจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าในพื้นที่จริง ส่วนปริมาณน้ำในการเพาะปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรังในพื้นที่ไม่มีปัญหา โชคดีที่ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาช่วงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของข้าว

ทั้งนี้ คาดว่าราคาข้าวในอนาคตจะยังคงสูงอยู่ แม้ว่าขณะนี้ราคาข้าวแพง ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวกันมากขึ้น หรือเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นเท่าตัว แต่คาดว่าจะไม่กระทบกับราคาข้าวเพราะความต้องการของตลาดโลกยังคงมีสูง หากเป็นไปได้อยากให้มีการประกันราคาข้าว หรือเทียบเคียงราคาข้าวสารกับราคาทองคำให้มีราคาเทียบเคียงกันได้ แตกต่างกันไม่มากเหมือนในอดีต ซึ่งจะทำให้เกษตรกร ชาวนาไทยสามารถลืมตาอ้าปากมีชีวิตที่ดีขึ้นได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น