xs
xsm
sm
md
lg

ตราดตั้งศูนย์จัดระเบียบสังคมหวังผลเป็นรูปธรรมใน 90 วัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ตราด - จังหวัดตราดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในทุกอำเภอ มุ่งผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน

วันนี้ (28 ก.พ.) นายวิชัย ประพันธ์โรจน์ ปลัดจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ทุกจังหวัดเร่งทำการจัดระเบียบสังคม ทางจังหวัดจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมขึ้น ณ ที่ทำการปกครอง และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมภายใน 90 วัน

โดยใช้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของแต่ละอำเภอมุ่งเน้นตรวจตราสถานบริการให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการ พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นการจัดระเบียบหอพักและบ้านเช่าต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาเยาวชนมามั่วสุมกัน

นอกจากนี้ ในสถานบริการประเภทร้านเกม/อินเทอร์เน็ต ห้ามมิให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการหลังเวลา 22.00 น.นอกจากนี้ ยังเน้นให้ฝ่ายปราบปรามเร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดทั้งในพื้นที่ภายในจังหวัดและบริเวณชายแดน รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

อย่างไรก็ตาม นอกจากการตรวจตราจัดระเบียบสังคมแล้วทางจังหวัดจะใช้มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยนอกจากการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการระดับอำเภอแล้วยังมีชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัดที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเสริมการทำงานในระดับอำเภออีกด้วย คาดว่า ภายใน 90 วัน ปัญหาสังคมและยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตราดจะลดลง
กำลังโหลดความคิดเห็น