xs
xsm
sm
md
lg

ระนองติวเข้มร้านเกมสนองนโยบายมหาดไทย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ระนอง - จังหวัดระนองประชุมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการร้านเกม อินเทอร์เน็ต และคาราโอเกะ สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (27 ก.พ.) ที่โรงแรมระนองการ์เด้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ได้ประชุมผู้ประกอบการร้านเกม อินเทอร์เน็ต และคาราโอเกะ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติช่วยสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าไปบริการให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการมั่วสุม และเป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย มีนายพิชัย ปรีชาพรประเสริฐ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 70 คน จากเป้าหมาย 150 คน

นายพิชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาจากการออกตรวจร้านเกม อินเทอร์เน็ต และคาราโอเกะ พบว่า ยังมีผู้มาปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เปิด-ปิด ไม่ตรงตามเวลาที่ได้รับอนุญาต ร้านคาราโอเกะปล่อยให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ โดยให้กวดขันร้านเกม อินเทอร์เน็ต และคาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากร้านใดฝ่าฝืนให้จัดการอย่างเฉียบขาด และยังได้มอบนโยบายในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เห็นผลภายใน 3 เดือน

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ตำรวจภูธร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บทลงโทษกรณีกระทำความผิด เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น