xs
xsm
sm
md
lg

เผยชาวนาไทยขายข้าวก่อนกำหนดเหตุยังยากจน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อุดรธานี- เกษตรจังหวัดอุดรธานี ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 50/51 เผยปริมาณผลผลิตร้อยละ 80 จะออกสู่ตลาดในช่วง พ.ย.-ม.ค.เนื่องจากเกษตรกรจำเป็นต้องนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2550/2551 โดยมีเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ รวม 190 คน ร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานการค้าภายในจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การคลังสินค้าประจำจังหวัด จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมชี้แจงรายละเอียด และวิธีการดำเนินงาน

จากการชี้แจงในที่ประชุม ระบุว่า ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศไทยร้อยละ 80 จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคม ของทุกปี เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องรีบจำหน่ายข้าวเปลือกเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทำให้ปริมาณข้าวช่วยนั้นมีจำนวนมาก และส่งผลกระทบให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ

ดัวยเหตุดังกล่าวรัฐบาลจึงมีนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อเป็นการพยุงราคา และให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นจริง และเกี่ยวข้องจากเกษตรกรผู้ประสงค์จำจำนำข้าวเปลือก ในเรื่องของจำนวนเกษตรกรที่ประสงค์จะร่วมโครงการ ปริมาณผลผลิตข้าว และชนิดข้าวที่ประสงค์จำนำ

อย่างไรก็ตาม เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการกำหนดแผนงาน รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรกรดำเนินการออกใบรับรองให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2550/2551 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2550 – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานประกอบการจำนำข้าวเปลือกตามโครงการดังกล่าว และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิเกษตรกรรวมถึงไม่ให้เกิดปัญหา และข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน

นายกองเอกวิลาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การชี้แจงและติดตามการดำเนินงานออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการรับจำนำข้าวเปลือกนกปี ปีการผลิต 2550/2551 เป็นอีกนโยบายและโครงการที่สำคัญของรัฐบาล และมีผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ควรศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างถ่องแท้ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น