xs
xsm
sm
md
lg

ภาคใต้ลุยปลูกปาล์ม ปี 50 ขยายตัวเกือบ 15%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ภาคใต้ลุยปลูกปาล์มปี 50 ขยายตัวเกือบ 15 เปอร์เซ็นต์ 3 จังหวัดชายแดนปลูกปาล์มเป็นเขตพิเศษ มีงบประมาณสนับสนุนปลูก 100,000 ต่อไร่

ฝ่ายวิชาการสวนปาล์ม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดูแลในพื้นที่ 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้ปลูกปาล์ม จำนวน 2.5 ล้านไร่และในปี 2550 พื้นที่ปลูกปาล์มขยายตัวเพิ่มเติมขึ้น 14.5 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด คือกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร ปลูกระดับตั้งแต่ 5.8-7.8 แสนไร่ นอกนั้น จังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้ ปลูกต่ำกว่า 100,000 ไร่ ปาล์มให้ผลผลิต 2.7 ตัน /ไร่/ปี

สำหรับการส่งเสริมการปลูกปาล์มในภาคใต้ มีพื้นที่เขตพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ ตลอดจนถึงพันธุ์ปาล์ม มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้ประสานงาน โดยมีเป้าหมายปลูกจำนวน 100,000 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร รับไปดำเนินการ 50,000 ไร่ ปลูกไปแล้ว เกือบ 20,000 ไร่ และกรมพัฒนาที่ดิน รับดำเนินการไป 50,000 ไร่ ดำเนินการปลูกไปแล้วกว่า 20,000 ไร่ และซึ่งจะปลูกครบตามเป้าหมาย ในปี 2552

“ในพื้นที่ภาคใต้มีเป้าหมายส่งเสริมการปลูกปาล์ม ปีละประมาณ 500,000 ไร่ มีเป้าหมายปลูกจำนวน 5 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ทิ้งร้าง นาร้าง นากุ้งร้าง ส่วนผู้ที่จะลงทุนนอกจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว จะต้องลงทุนปลูกปาล์มเอง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จะทำการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ฉะนั้น มูลเหตุที่จูงใจให้มีการลงทุนราคาจะต้องดี”

ขณะนี้ปาล์มเองมีปัจจัยจูงใจให้มีการปลูกปาล์มกันขึ้นเพราะราคาดี เนื่องจากน้ำมันขยับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดในปี 2551 ทุกปั้มน้ำมันจะต้องมีไบโอดีเซลไว้จำหน่าย

“อนาคตปาล์มน้ำมันนั้นจะต้องเตรียมการรองรับความต้องการของตลาด เช่น การขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม หรือเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร จากการที่ให้ผลผลิต 2.7 ตัน/ไร่/ปี จะต้องขยายเป็น 3.5 ตัน/ไร่/ปี”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น