xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมฯ ตีปี๊บจัดระบบผลิตมัน ราคาดีโคราชแห่ปลูกทะลัก 80 ล้านตัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- กรมส่งเสริมฯ ตีปิ๊บโครงการจัดระบบพิเศษมันสำปะหลัง เผยปี’50/51นำร่อง 2จังหวัดโคราช-บุรีรัมย์ สำเร็จสูงเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 2 หมื่นคน หวังเพิ่มผลผลิต 5 ตัน/ไร่ภายในปี’51/52 ระบุทุ่มงบฯอีก 15 ล.ขยายโครงการในกำแพงเพชร-สระแก้ว ด้านเกษตรจังหวัดฯ เผยโคราชแหล่งปลูกมันมากสุดของไทย เพิ่มพื้นที่อีกกว่า 2 แสนไร่รวมทะลุ 2.1ล้านไร่ เหตุราคามันพุ่ง กก.ละ 2.5บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุมวิชาการมันสำปะหลัง โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่มันสำปะหลัง ปี 2550/2551 ที่โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้ โดยมี นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาดและการแปรรูปมันสำปะหลัง รวมถึงเกษตรกรจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร เรื่องเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการแปรรูป รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำโครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่มันสำปะหลัง และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่มันสำปะหลัง และผลสำเร็จในการจัดทำโครงการดังกล่าว

นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกว่า 24 ล้านบาท จากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ในการดำเนินการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่มันสำปะหลังปี 2550/2551 เพื่อจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด และให้กลไกตลาดปกติสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้นำร่องในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 5 อำเภอ 2 จังหวัด ประกอบด้วย อ.ครบุรี และเสิงสาง จ.นครราชสีมา และ อ.ปะคำ อ.โนนสุวรรณ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ที่มีพื้นที่ปลูกมันฯ จำนวน 7 แสนไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 3 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3.7 ตัน และตั้งเป้าหมายให้เพิ่มผลผลิตเป็นไร่ละ 5 ตันภายในปี 2552 ด้วยการจัดทำแปลงสาธิตการไถระเบิดดินดาน การจัดระบบน้ำ การใช้พืชปุ๋ยสด การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่เดือน เมษายน 2550 และจะสิ้นสุดโครงการปลายเดือน มีนาคม2551 นี้

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 21,000 ราย และสามารถส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรได้ทั้งสิ้น 340 กลุ่ม จัดทำแปลงสาธิตเทคโนโลยีกระจายในพื้นที่โครงการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวน 9,669 ไร่ ซึ่งได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 15 ล้านบาทให้กรมฯ ขยายพื้นที่ดำเนินการออกไปอีก 2 จังหวัดคือ จ.กำแพงเพชร และจ.สระแก้ว

นายสุพงษ์ สินธุรัตน์ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จ.นครราชสีมามีพื้นที่ปลูกมัน มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากการสำรวจล่าสุดมีพื้นที่ปลูกมัน เพิ่มขึ้นจาก 1.8 ล้านไร่ เป็น 2.1 ล้านไร่ เนื่องจากมีราคาดี ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหันมาปลูกมันแทน โดยผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 3.7 ตัน ซึ่งจ.นครราชสีมามีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตให้ได้ 5 ตัน/ไร่ ในปี 2553 ซึ่งการเพิ่มผลผลิตมันนั้น จะไม่เพิ่มพื้นที่ปลูกอีก แต่จะเน้นไปที่การเพิ่มผลผลิตต่อไร่มากขึ้น

“ฤดูกาลผลิต 2551/52 คาดว่าจะมีมันสำปะหลังของ จ.นครราชสีมา ออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 80 ล้านตัน ซึ่งจะเป็นการทยอยออกสู่ตลาดแต่จะออกมากสุดในช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคมของทุกปี พันธุ์มันสำปะหลัง ที่เกษตรกรในโคราชปลูก ถือเป็นพันธุ์ที่ดี ให้ผลผลิตเร็วใช้เวลาเพียง 3-5 เดือน สามารถขุดนำออกขายได้” นายสุพงษ์กล่าว

นายสุพงษ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้เริ่มเกิดปัญหาเรื่องผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอในการส่งป้อนเข้าโรงแป้ง และลานมันสำปะหลัง เนื่องจากมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเข้ามาตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ และความต้องการของตลาดต่างประเทศมีการสั่งซื้อเข้ามามาก ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังพุ่งสูงถึง กิโลกรัมละ 2.50 บาท ซึ่งเจ้าของโรงแป้งมันสำปะหลัง ต้องสั่งมันจากพื้นที่อื่น เช่น จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม เข้ามาเสริม

“ในอนาคตคาดว่าตลาดมันสดใสอย่างแน่นอน เนื่องจากจะมีโรงงานผลิตเอทานอล เข้ามาตั้งฐานการผลิตใน จ.นครราชสีมา เพิ่มอีกหลายแห่ง แต่คงไม่ส่งผลให้มัน ขาดแคลนเนื่องจากภาครัฐกำลังเร่งการเพิ่มผลผลิตมันให้ทันต่อความต้องการ” นายสุพงษ์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น