xs
xsm
sm
md
lg

ตามรอยผู้นำโลก สักการะ “ศาลเจ้าอันดับ 1 ของญี่ปุ่น”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศาลเจ้าอิเซะ ซึ่งญี่ปุ่นใช้ต้อนรับผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก หรือ G7 ถือเป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ญี่ปุ่น และได้รับการเคารพสักการะจากชาวญี่ปุ่นมากที่สุด จนได้รับการยกย่องให้เป็น "ศาลเจ้าอันดับ1"

ศาลเจ้าอิเซะ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ศาลเจ้าอันดับ1 ของญี่ปุ่น” เนื่องจากเป็นสถานที่สักการะเทพ “อะมะเทระสุ” เทพธิดาแห่งตะวัน และ “โทโยอุเคะ” เทพแห่งกสิกรรม ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิเซะจึงเกี่ยวพันกับราชวงศ์ญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเชื่อกันว่าสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นสืบเชื้อสายมาจากสุริยะเทพ จนมีคำกล่าวที่คุ้นหูว่าชาวญี่ปุ่นคือ “ลูกพระอาทิตย์”

ศาลเจ้าอิเซะมีประวัติเก่าแก่ กว่า 2,000 ปี และประกอบไปด้วยศาลเจ้าน้อยใหญ่ 125 แห่งรายล้อมไปด้วยป่าเขียวขจีและแม่น้ำสายต่างๆ และมีขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดเทียบเท่ากับพื้นที่ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

มีศาลเจ้าก่อนมีเมือง

หัวหน้าศาลเจ้าอิเซะจะต้องเป็นเจ้าหญิงและเชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น โดยทุกปีศาลเจ้าอิเซะจะมีพิธีสักการะน้อยใหญ่มากกว่า 1500 ครั้ง เพื่อขอพรให้กับราชวงศ์ญี่ปุ่น, สันติภาพของโลก และพืชผลที่บริบูรณ์ พิธีที่ศาลเจ้าอิเซะจึงถือเป็น “พระราชพิธี”

นับตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้คนจากทั่วสารทิศต่างมุ่งมาแสวงบุญยังสถานที่แห่งนี้ พวกเขาเดินทางกันเป็นวันๆ สัปดาห์ๆ หรือกระทั่งเป็นเดือน เพื่อมายังศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เพราะฉะนั้น คนท้องถิ่นจึงได้สร้างเมืองขึ้นมาใกล้ศาลเจ้าอิเซะ เพื่อต้อนรับและรับรองเหล่าผู้ที่เดินทางมาสักการะศาลเจ้า 
ไม่เพียงแต่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าต้องมาศาลเจ้าอิเซะสักครั้งหนึ่งในชีวิต นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็นิยมมาที่นี่เพื่อขอพรในตำแหน่งผู้นำประเทศ อย่างไรก็ตาม พื้นที่หลักของศาลเจ้าอิเซะถูกสงวนให้เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับสมาชิกของราชวงศ์ญี่ปุ่นเท่านั้น

นอกจากความศักดิ์สิทธิ์และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งแล้ว ศาลเจ้าอิเซะยังมีภูมิทัศน์ที่งดงาม เพราะอยู่ในเขตอุทธยานแห่งชาติ อากาศที่สดชื่น เสียงนกร้องกับสายน้ำ ไม่เพียงช่วยให้ผู้มาสักการะมีจิตใจที่ผ่องใส และยังสะท้อนความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่ว่า เทพเจ้าสิงสถิตย์อยู่ทุกหนทุกแห่ง และให้คุณค่าต่อการเคารพและใช้ชีวิตอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติG7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอิเซะ

จุดประสงค์หนึ่งของรัฐบาลญี่ปุ่นที่เลือกเมืองอิเซะเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ก็คือต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่

ชาวบ้านในพื้นที่คาดหวังว่า ประชุมผู้นำโลกนี้จะทำให้จำนวนชาวต่างชาติเดินทางมาที่นี่มากขึ้น ร้านค้าส่วนหนึ่งถึงกับลงทุนผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับการประชุมสุดยอด G7 เช่น ถ้วยสาเกพิมพ์ลายธงชาติของประเทศสมาชิก G7 ขณะที่เอกสารข้อมูลการท่องเที่ยวในอิเซะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ เกาหลีและจีน คนท้องถิ่นหวังว่าข้อมูลนี้จะใช้การได้อีกหลายปี เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ยาวนานนี้

ถึงแม้ว่าการประชุมG7 จะใช้เวลาเพียงแค่ 2วัน การเยือนศาลเจ้าอิเซะของบรรดาผู้นำโลกจะช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักพื้นที่เกาะอันห่างไกลของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น หากแต่ศาลเจ้าอิเซะ “ศาลเจ้าอันดับ 1 ของญี่ปุ่น” ก็ยังคงความสงบเงี่ยมและสง่างามแบบจิตวิญญาณแห่งลูกพระอาทิตย์เหมือนเช่นเดิม.

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...