xs
xsm
sm
md
lg

อัปเดตจำนวนประชากร ทั่วประเทศปี 2565

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อัปเดตจำนวนประชากร ทั่วประเทศปี 2565
ประกาศสำนักทะเบียนกลาง จำนวนราษฎรทั่วประเทศปี 2565 ประเทศไทยมีประชากร 66 ล้านคน เป็นสัญชาติไทย จำนวน 65 ล้านคน แบ่งเป็นชาย 31 ล้านคน หญิง 33 ล้านคน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประชากรมากที่สุด จำนวน 5 ล้านคน
.
วันนี้ (5 ม.ค.) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ได้ลงนามในประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรา 45 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534 ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ
.
โดยพบว่าทั่วประเทศมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น จำนวน 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย จำนวน 65,106,481 คน แบ่งเป็นชาย จำนวน 31,755,072 คน หญิง จำนวน 33,351,449 คนและจำนวนราษฎรไม่ได้สัญชาติไทย 983,994 คน แบ่งเป็นชาย 515,583 คน หญิง 468,411 คน
.
โดย 5 จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดเรียงตามลำดับได้แก่ กรุงเทพมหานคร 5,494,936 คน นครราชสีมา 2,630,058 คนอุบลราชธานี 1,869,806 คนเชียงใหม่ 1,792,474 คนและขอนแก่น 1,784,641 คน
.
#จำนวนประชากรไทย2565


กำลังโหลดความคิดเห็น